Skip to main content
Skip table of contents

RF Easywave drukknoppen/bedieningen toevoegen

Situatie

Dit stappenplan toont je hoe je in de Niko Home Control software gebruik kunt maken maken van een RF Easywave drukknop/bediening, zodat je de garagepoort kunt bedienen vanop afstand. In dit voorbeeld gebruiken we een rolluik in plaats van een garagepoort.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen en daarna Plan tekenen of Upload een achtergrondbeeld als je nog geen project hebt.

Stap 1: Creëer een output, "Rolluik"

 • Klik op Creatie in de menubalk bovenaan.

 • Klik op voeg een output toe.

 • Klik op rolluik in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De output verschijnt in het plan.

 • Sleep het rolluik naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

 • Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.
  Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet gedefinieerd werd.

Stap 2: Wijzig basisinstellingen

 • Klik op wijzig basisinstellingen om de looptijd van het rolluik in te stellen. Er verschijnt een pop-upvenster.

De naam van het rolluik in het pop-upvenster kan verwarrend zijn, omdat de software de naam die je zojuist hebt ingegeven nog niet heeft overgenomen.

 • Voer de gemeten of gekende looptijden in.


Vaak beschik je als installateur tijdens het programmeren nog niet over de exacte tijden. Je kan deze gegevens daarom achteraf steeds wijzigen.


 • Klik op opslaan om het pop-upvenster te sluiten.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 3: Voeg een input toe

 • Klik op voeg een input toe.

 • Klik op tweevoudige Easywave drukknop in de keuzelijst in het rechter deelvenster. De input verschijnt in het plan.


Met een enkelvoudige drukknop kun je een rolluik  enkel openen en stoppen of sluiten en stoppen. Het is niet mogelijk om met een enkele drukknop zowel openen als sluiten te voorzien. Voor een logische werking van de rolluik kies je dus best voor een tweevoudige drukknop. 

 • Sleep de tweevoudige Easywave drukknop naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

 • Kies de locatie van de rolluiken uit de keuzelijst.

Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 4: Programmeer de actie om de rolluiken te openen

 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.

 • Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante input of output.

 • Geef de actie een naam.
  De Niko Home Control software vult automatisch de laatst gedefinieerde locatie in.

 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

 • Klik op de rolluiken om ze aan de actie te koppelen.

 • Klik op de tweevoudige Easywave drukknop. De twee actieknoppen worden uitvergroot.

 • Klik op de bovenste actieknop om hem aan de actie te koppelen.

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
  Voor elk gekoppeld rolluik is er een start- en een stopgedrag.

 • Kies voor elk rolluik uit de rechterkeuzelijst open als startgedrag. 

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 5: Programmeer de actie om de rolluiken te sluiten

 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.

 • Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante input of output.

 • Geef de actie een naam.
  De Niko Home Control software vult automatisch de laatst gedefinieerde locatie in.

 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

 • Klik op de rolluiken om ze aan de actie te koppelen.

 • Klik op de tweevoudige Easywave drukknop. De twee actieknoppen worden uitvergroot.

 • Klik op de onderste actieknop om hem aan de actie te koppelen.

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
  Voor elk gekoppeld rolluik is er een start- en een stopgedrag.

 • Kies voor elk rolluik uit de rechterkeuzelijst dicht als startgedrag. 

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat

Ga verder met Kastopbouw en Realisatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.