Skip to main content
Skip table of contents

Limieten controleren tijdens de programmering


Situatie


We tonen hoe je tijdens het programmeren op elk moment de limieten van de Niko Home Control programmeersoftware kan checken.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een getekend of geĆ¼pload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen, daarna Plan tekenen of Upload een achtergrondbeeld en ten slotte Licht in- en uitschakelen als je nog geen project hebt.

Stap 1: Limieten bekijken

  • Ga naar Projectinformatie in de menubalk bovenaan.

  • Klik onder de kop Projectlimieten, op weergeven


De lijst toont aan de rechterkant telkens twee getallen. Het getal voor de slash (/) geeft het aantal bedieningen of modules weer dat in de programmering gebruikt werd. Het getal na de slash geeft het maximumaantal weer (i.e. de limiet). De lijst bevat twee soorten limieten:
Niet-overschrijdbare limieten: van zodra de limiet voor de opgesomde modules en bedieningen bereikt is, kun je er geen meer toevoegen
Overschrijdbare limieten: voor een correcte werking van de installatie is het aangeraden om deze limieten te respecteren. Een overschrijding zou immers fouten kunnen veroorzaken tijdens het uploaden. Wanneer een of meerdere van deze limieten overschreden wordt, krijg je een melding tijdens de programmering.Stap 2: Overschrijding van de limieten

Bij het openen van een bestaand project waarin een of meerdere overschrijdbare limieten overschreden werden, verschijnt er in het luik Projectinformatie een uitroepteken voor Projectlimieten. Dit wijst erop dat een of meerdere limieten overschreden zijn en dat dit de goede werking van de installatie kan verstoren.

In de lijst van de Projectlimieten worden de overschreden limieten in het rood en met een uitroepteken aangegeven. Je vindt er ook een snelkoppeling terug die leidt naar de actie waarin de limiet overschreden werd.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.