Skip to main content
Skip table of contents

Licht in- en uitschakelen

Situatie

Dit stappenplan laat je zien hoe je de functie 'licht aan- en uitschakelen' kan programmeren in de Niko Home Control software.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een getekend of geüpload plan beschikt.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen en daarna Plan tekenen of Upload een achtergrondbeeldals je nog geen project hebt.

Stap 1: Voeg een lamp toe

 • Klik op Creatie bovenaan op het scherm. 


Je gaat nu alle spelers in het plan plaatsen en ze daarna verbinden met acties


Er zijn grofweg twee soorten spelers:

 • inputs starten en stoppen een actie. Bijvoorbeeld een drukknop, bewegingsmelder of thermostaat.
 • outputs zijn de onderdelen die worden aangestuurd. Bijvoorbeeld lampen, rolluiken, ventilatie of zoneverwarming.

Een actie definieert hoe één of meerdere outputs op een input reageren. • Klik op voeg een output toe. Je ziet nu links het plan van de woning en rechts een keuzelijst.

 • Klik op lamp in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het plan. 
Voor een groep lampen die één circuit vormen en dus nooit afzonderlijk kunnen worden bediend, maak je slechts één output aan. Dit stappenplan werkt ook voor een geschakeld stopcontact, een geschakelde ventilator en andere geschakelde apparaten.
 • Sleep de lamp naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.


Verwerk een locatie in de naam om later de output snel te herkennen in een actie die over locaties heen gaat, bijvoorbeeld de ‘Alles uit’ actie. 


 • Klik op voeg een locatie toe en voer daarna een naam in voor de locatie.


Zorg ervoor dat je duidelijke namen voor de locaties ingeeft. Dit zijn eveneens de locaties die de klant op zijn touchscreen/smartphone zal zien. Plaats bijvoorbeeld salon en eetplaats onder de noemer living, zodat alle functies van deze ruimte onder hetzelfde tabblad verschijnen op de touchscreen/smartphone. 


 • Klik op opslaan om terug te keren naar het scherm Voeg een output toe.
 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.


Indien je meerdere outputs wil toevoegen, kan je deze stap overslaan en opnieuw een output selecteren uit de keuzelijst. De eerste output wordt dan ook automatisch aangemaakt.


Stap 2: Voeg een enkelvoudige drukknop toe

 • Klik op voeg een input toe.
 • Klik op enkelvoudige drukknop in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het plan. 
 • Sleep de drukknop naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

De Niko Home Control software vult automatisch de laatst gedefinieerde locatie in. 

Indien je een andere locatie wil selecteren, klik je op het pijltje naast de naam van de locatie. Je krijgt een lijst van de reeds gedefineerde locaties. Om een nieuwe locatie toe te voegen, klik je op voeg een locatie toe.Onderaan op het scherm kun je de basisinstellingen wijzigen. Enkele mogelijkheden:
- Drukknop: instellen van de bedieningstijd (kort of lang drukken) 
- Binnenbewegingsmelder: instellen van de uitschakelvertraging
- Water- en gasmeting: schaal van de meting

Voor specifieke drukknoppen (onder meer dimmer en enkelvoudige motorsturingsbediening) is dit niet mogelijk.
 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Voeg een actie toe 'Lamp Living In-Uitschakelen'

 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
 • Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante input of output.
 • Geef de actie een naam.
Indien je later een touchscreen of smartphonebediening aan de installatie toevoegt, dan zal de actie onder deze naam worden weergegeven
 • De Niko Home Control software vult automatisch de locatie van de laatst toegewezen actie in.


 • Klik op Verder om naar het tabblad spelers te gaan.
 • Klik op de lamp en drukknop in het plan om ze aan de actie te koppelen.


De in- en uitgangen, die je net hebt aangemaakt, verschijnen nu op het plan met een ‘+’ teken. Dit wil zeggen dat ze geselecteerd kunnen worden als spelers voor deze actie. Indien een in- of uitgang geen ‘+’ vertoont wil dit zeggen dat de keuzes die je reeds gemaakt hebt niet verenigbaar zijn met die actie.


 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Standaard bestaat het basisgedrag uit een start- en een stopgedrag. Het startgedrag wordt uitgevoerd als je de eerste maal op de knop drukt. Als alle uitgangen de toestand, zoals beschreven bij het startgedrag, bereikt hebben en er wordt opnieuw op de knop gedrukt zal het stopgedrag uitgevoerd worden.


Een basisgedrag kan meerdere outputs aansturen. Het start- en stopgedrag zal dan uit meerdere lijnen bestaan. Er moet altijd minimaal één lijn als startgedrag zijn. Het stopgedrag kun je volledig verwijderen. Met het rode kruis achter de lijn(en) in het start- of stopgedrag, kan je de desbetreffende lijn wissen. 
Bij een actie tussen een gewone drukknop en een geschakelde lamp stelt de Niko Home Control software volgend basisgedrag voor:

Het default startgedrag is het onmiddellijk (sec 0) inschakelen van de output.

Het default stopgedrag is het onmiddellijk (sec 0) uitschakelen van de output.De Niko Home Control software zal steeds het meest logische start- en stopgedrag voorstellen, zodat de aanpassingen minimaal zijn.


Programmeer zo nodig in het eerste veld een vertraging, bijvoorbeeld om een lamp een aantal seconden of minuten nadat de knop is ingedrukt in te schakelen. De tijd die je ingeeft is de tijd tussen het drukken van de knop en het uitvoeren van de actie die in die lijn beschreven staat.

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Ga nu verder met Kastopbouw en Realisatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.