Skip to main content
Skip table of contents

Knipperlichten bij binnensirene

Situatie

In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe je in de Niko Home Control software kunt instellen dat alle lampen, bij het afgaan van de binnensirene, gedurende een bepaalde tijd aan en uit zullen gaan.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen en daarna Plan tekenen of Upload een achtergrondbeeld als je nog geen project hebt.

Stap 1: Creëer een actie "Knipperlichten bij binnensirene"

 • Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.


 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.

 • Sleep de actie naar een voor jou overzichtelijke en logische plaats.

 • Geef de actie een naam.

 • Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.

 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 2: Kies spelers voor de actie "Knipperlichten bij binnensirene"

 • Klik op de lampen om ze als spelers aan de actie te koppelen.


 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Stap 3: Bepaal het basisgedrag van de actie "Knipperlichten bij binnensirene"

In dit voorbeeld willen we dat de lampen vier seconden aan en uit gaan en vervolgens aan blijven, zolang de sirene gaat. We werken hiervoor enkel met een startgedrag.

 • Verwijder de outputs bij stopgedrag door op het rode kruis achteraan de lijn te klikken.

 • Klik op voeg nog een element toe.

 • Wijzig het startmoment van 0 naar 1 seconde.

 • Klik op (kies een output) en kies één van de lampen uit de keuzelijst.

 • Wijzig het gedrag van de lamp naar uit.

Deze lamp zal nu meteen ingeschakeld worden wanneer de binnensirene afgaat. Na één seconde zal ze uitgeschakeld worden.

 • Klik opnieuw op voeg nog een element toe.

 • Wijzig het startmoment naar 2 seconden.

 • Klik op (kies een output) en selecteer dezelfde lamp in de keuzelijst.

 • Wijzig het gedrag van de lamp opnieuw naar aan.

Deze lamp zal nu wanneer de binnensirene afgaat, meteen ingeschakeld worden. Na één seconde zal ze uitgeschakeld worden. Na twee seconden zal ze opnieuw ingeschakeld worden.

 • Herhaal dit proces voor deze lamp tot je aan vier seconden zit.

 • Herhaal voorgaande stappen voor alle geselecteerde outputs.

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

Stap 4: Voeg een voorwaarde toe aan "Knipperlichten bij binnensirene"

 • Klik op voeg een voorwaarde toe.

 • Geef de voorwaarde een naam, bijvoorbeeld "Binnensirene".

 • Klik op neen (automatisering).

De actie zal automatisch starten wanneer de binnensirene afgaat.

 • Klik op de binnensirene om hem als voorwaardespeler aan de actie te koppelen.

De binnensirene wordt nu op het plan via een zwarte lijn verbonden met de actie.

 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat

Ga nu verder met Kastopbouw en Realisatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.