Skip to main content
Skip table of contents

HVAC-thermostaat

Situatie

Deze beknopte handleiding beschrijft hoe je in de Niko Home Control programmeersoftware een HVAC-thermostaat programmeert om de communicatie tussen de Niko Home Control installatie (HVAC-interface) en het VRV-, VRF- of multisplit-airconditioningsysteem (HVAC-systeem) tot stand te brengen.

Stap 1: HVAC-thermostaat als input toevoegen

 • Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.


 • Klik op voeg een input toe.


 • Klik op HVAC-thermostaat in de keuzelijst rechts op het scherm. De input verschijnt in het plan.


Een HVAC-thermostaat staat automatisch in de lijstweergave (als input en output) en de lijst van
ongebruikte items.

 • Sleep de HVAC-thermostaat naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
 • Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.
  Klik op voeg een locatie toe als je de locatie nog niet eerder gedefinieerd hebt.
De HVAC-thermostaat verschijnt automatisch op het touchscreen van de Niko Home Control installatie en/of een gekoppelde smartphone. Hou hiermee rekening wanneer je de HVAC-thermostaat een naam en locatie geeft.

 • Klik op wijzig basisinstellingen.
 • Vul de juiste Adressen van binnenunits in.
Per HVAC-thermostaat kun je de adressen van maximaal acht verschillende binnenunits toevoegen. Je krijgt deze adressen van de HVAC-installateur. Een adres bestaat uit drie karakters. Het adres identificeert de binnenunit die aangesloten is op de HVAC-bus. Je creëert een zone door meerdere adressen per HVAC-thermostaat te programmeren. In een zone zijn de instellingen van de HVAC-thermostaat geldig voor alle binnenunits. Zo zijn dezelfde gewenste temperatuur en ventilatiesnelheid toegewezen aan alle units. De eerste binnenunit is aangeduid met een sterretje. Dit is de master in de zone en wordt gebruikt om te communiceren met de andere units. Op de HVAC-thermostaat verschijnt de temperatuur die de master meet.
 • Klik op opslaan, de pop-up sluit.
 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.
De HVAC-thermostaat heeft als input geen actie of output nodig.
Als je in de stap Kastopbouw een HVAC-thermostaat toevoegt aan de Niko Home Control installatie, wordt automatisch een IP-interface toegevoegd. De HVAC-thermostaat communiceert via de IP-interface met de Niko Home Control gateway die verbonden is met de HVAC-interface. De gateway en HVAC-interface zijn niet meegenomen in de programmeersoftware.

Stap 2: HVAC-thermostaat als output toevoegen in een actie: instellingen

In dit geval schakel je onder meer de status PROTECT of ECO-SAVE in of uit met een bediening.

Als je de HVAC thermostaat als output toegevoegd hebt in een actie, kun je kiezen uit:

• drie statussen:

 • POWER (aan/uit): De binnenunit wordt in- of uitgeschakeld.

 • ECO-SAVE: Voor kortstondige afwezigheid. De HVAC-thermostaat verhoogt de ingestelde gewenste temperatuur of het programma bij koelen met 3°C of verlaagt het programma bij verwarmen met 3°C. Je kunt deze bijsturing met 3°C niet wijzigen omdat de waarde vooraf ingesteld is.

 • PROTECT: Voor langdurige afwezigheid. Beschermt de woning tegen temperaturen lager dan 7°C of hoger dan 30°C. Bij een temperatuur lager dan 7°C wordt de zone verwarmd tot maximaal 18°C. Als de gemeten temperatuur tussen 11°C en 25°C ligt, is deze status uitgeschakeld. Meet de HVAC-thermostaat meer dan 30°C, dan wordt de zone afgekoeld tot minimaal 30°C. Je kunt deze PROTECT-waarden niet wijzigen omdat ze vooraf ingesteld zijn. Deze status heeft voorrang boven de status ECO-SAVE en alle andere programma’s

• drie instelbare temperatuurniveaus : DAG, NACHT, CUSTOM

• twee weekprogramma’s: PROG1, PROG2

• ventilatiesnelheid: laag, normaal, hoog

Stap 3: HVAC-thermostaat als output toevoegen in een actie: programmeervoorbeeld

Een input koppelen aan de HVAC-thermostaat om de status ECO-SAVE te bedienen met een actie.


 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.

 • Versleep de actie naar een logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante input.
 • Geef de actie een naam.
 • Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.
  Klik op voeg een locatie toe als je de locatie nog niet eerder gedefinieerd hebt.
De actie verschijnt automatisch op het touchscreen van de Niko Home Control installatie en/of een gekoppelde smartphone. Hou hiermee rekening wanneer je de actie een naam en locatie geeft.
 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
 • Klik op de HVAC-thermostaat (output) en de bediening (input) om ze te koppelen aan de actie.

.

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.


Bij een HVAC-thermostaat krijg je de keuzelijst om het gedrag van de HVAC thermostaat en de gekoppelde binnenunit(s) in de zone te bepalen.
Standaard is het startgedrag ingesteld op ecosave aan en het stopgedrag op eco-save uit.

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat

Ga nu verder met Kastopbouw en Realisatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.