Skip to main content
Skip table of contents

Elektriciteitsmeting op ecodisplay vanaf softwareversie 1.9

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je een elektriciteitsmeting kan toevoegen aan je installatie in de Niko Home Control software vanaf versie 1.9.

voor vorige software versies ouder dan 1.9 bekijk Elektriciteitsmeting op ecodisplay vóór softwareversie 1.9

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen en daarna Plan tekenen of Upload een achtergrondbeeld als je nog geen project hebt.

Stap 1: Voeg een elektriciteitsmeting toe

 • Ga naar Creatie in het menu bovenaan het scherm.

 • Klik op voeg een input toe. Je ziet nu links het plan van de woning en rechts een keuzelijst.

 • Klik op elektriciteitsmeting in de keuzelijst. Het icoon verschijnt op het plan.

 • Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.

 • Geef de input een duidelijke naam.

 • Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

 • Klik op wijzig basisinstellingen. Een pop-up verschijnt.

 • Geeft een duidelijke naam op ecodisplay. Deze naam wordt weergegeven op de ecodisplay en is gelimiteerd tot 14 karakters. Indien je hier geen naam invult verschijnt op de ecodisplay enkel het icoon om de meting aan te duiden en niet een naam. 


Tip: controleer de naam op het ecodisplay, sommige karakters zijn minder goed leesbaar of teveel karakters maken het onoverzichtelijk

 • Geef aan of het om een globale meting, een submeting van het verbruik of een submeting van de opbrengst gaat. Per installatie is maar 1 globale meting voor elektriciteit mogelijk. Bepaal ook het type van de meting, een- of driefasig. Voor een driefasige meting zal in de kast een meetmodule elektriciteit met 3 kanalen nodig zijn en zijn met 1 toewijzing daaraan alle contacten bezet. 

 • Bij de meetmodule elektriciteit (1 en 3 kanalen) zit standaard een type stroomklem 63A bijgeleverd. Indien je een type stroomklem 120A hebt, dien je dit hier te selecteren. 


Meting keuzes: Globale meting wordt weergegeven als totaal op het ecodisplay, het touchscreen en in de app. Submetingen worden afzonderlijk getoond. Een opbrengst meting is bijvoorbeeld van zonnepanelen. Deze worden altijd als negatieve waarden getoond ten opzichten van de andere metingen.

Type meting; Afhankelijk van de elektrische installatie dient een- of driefasig gemeten te worden. Een verschillende module is hier voor nodig. Ook is het mogelijk metingen in te lezen via pulstelling.

 • Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.

 • Klik op opslaan. Elektriciteitsmeting wordt bewaard.

Stap 2: Voeg een ecodisplay toe

 • Klik op voeg een input toe. Je ziet nu rechts een keuzelijst.

 • Klik op ecodisplay in de keuzelijst. Het icoon verschijnt op het plan.

 • Sleep het icoon naar de juiste plaats op het plan.

 • Geef de input een duidelijke naam.

 • Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

 • Klik op wijzig basisinstellingen. Een pop-up verschijnt.


Kies voor mode standaard indien je enkel de globale metingen op het ecodisplay wil tonen. Dit zijn tevens de metingen zoals in installaties met softwareversies ouder dan 1.9 getoond werden.

Kies voor mode manueel indien je een selectie van alle metingen wil weergeven op het ecodisplay. Je selecteert hiervoor de gewenste energiemeting in de bovenste lijst door op het kruisje van het bovenste venster te klikken. Daarna klik je op + om deze meting aan de lijst eronder toe te voegen. Maximum 10 metingen kunnen aan deze lijst toegevoegd worden en dus per ecodisplay getoond worden. Je kan de volgorde van een meting in de lijst wijzigen door op de pijltjes ernaast te klikken en te verslepen of je kan een meting uit de lijst verwijderen door op het rode kruisje te klikken.


Indien je nadien terug de mode standaard aanklikt, blijven de instellingen die onder de mode manueel waren aangemaakt in de achtergrond wel bewaard. Ze gaan niet verloren en er wordt opnieuw geselecteerd op het moment je opnieuw de mode manueel aanklikt. 

Klik op opslaan om terug te keren naar het beginscherm van de stap Creatie.

Resultaat

Ga nu verder met Kastopbouw en Realisatie.

De keuze voor de module in de kast is afhankelijk van het type van de meting.       
- Eenfasig: Meetmodule elektriciteit met 1 kanaal of 3 kanalen.
- Driefasig: Meetmodule elektriciteit met 3 kanalen.
- Puls: Pulsteller.

Energiesoftware voor PC en MAC; Met de energiesoftware verwerft de bewoner inzicht in het elektriciteits-, gas- en waterverbruik alsook de productie van fotovoltaïsche zonnepanelen. Meer informatie en download op onze website: http://www.niko.eu/nlbe/niko/producten/niko-home-control/apps-voor-de-gebruiker

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.