Skip to main content
Skip table of contents

Werking van de drukknopinterface

Gebruik van de actieknop(pen)

Elke generieke actieknop kan geprogrammeerd worden om:

  • een lichtkring aan/uit te schakelen

  • dimbare verlichting op of neer te dimmen, een rolluik of zonwering omhoog of omlaag te laten gaan (beide in een eenknopsmode)

  • een routine te activeren, een sfeer of woningstatus in te stellen (kan een combinatie van voorgeprogrammeerde outputstanden zijn)

Eenknopsmodegedrag voor een dimkanaal

Toets

Gedrag

Kort drukken

Schakelt het gedimde lichttoestel AAN of UIT. Afhankelijk van de geheugenmodus van het dimkanaal gaat de status AAN tot 100% van de lichtouput of tot de vorige dimwaarde.

Lang drukken

Start de cyclus op- of neerdimmen van een dimkanaal, afhankelijk van de vorige richting.

Loslaten

Laat de cyclus op- of neerdimmen stoppen op een bepaald percentage.


Eenknopsmodegedrag voor een motorkanaal

Toets

Gedrag

Kort drukken

Schakelt de motor respectievelijk naar de volgende statussen: oplopen– stop – aflopen - stop.

Lang drukken

Start de cyclus oplopen of aflopen van een motorkanaal, afhankelijk van de richting voor de laatste stop.

Loslaten

Laat de cyclus oplopen of aflopen stoppen op een bepaald percentage.

Feedbackled (550-20025)

Afhankelijk van het type actie (basisactie of routine) dat aan de drukknop is toegewezen, geeft de feedbackled de (geïnverteerde) status van de gekoppelde functie aan, of staat hij 'Altijd AAN' of 'Altijd UIT'.
Met de programmeersoftware kan de led worden geconfigureerd om de gewenste feedback van een actie, routine of status weer te geven. Meer details vind je in de Niko Home Control II programmeersoftware.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.