Skip to main content
Skip table of contents

De drukknopinterface installeren

De drukknopinterface kan worden ingebracht in een enkelvoudige inbouwdoos (geen Niko product) en worden aangesloten op de Niko Home Control busbekabeling.
Een mechanische enkelvoudige of tweevoudige drukknop van Niko, inclusief de spuitwaterdichte varianten (Hydro-reeks), kan op de inbouwdoos worden gemonteerd.
De ledeenheden van de drukknopinterface met feedbackled zijn geschikt voor enkelvoudige of tweevoudige drukknoppen met lens van Niko, inclusief de spuitwaterdichte varianten met lens (Hydro-reeks).

Bekabelingsschema's

  • Sluit de drukknopinterface alleen aan op een ZLVS-contact (zeer lage veiligheidsspanning) en niet op 230V-netspanning.
  • De maximale kabellengte tussen de drukknopinterface en de drukknop of transistoruitgang bedraagt 2 m.
  • Je mag de drukknopinterface in een buitenomgeving gebruiken op voorwaarde dat er een spuitwaterdichte behuizing voorzien is (bv. Hydro).

550-20000

Zorg ervoor dat er geen contact is tussen losse draden en andere draden. Dat kan de Niko Home Control buscommunicatie of de stroomvoorziening voor andere toestellen op de bus verstoren.


A. Busconnector

B. Circuitdraad 1, 2, 3 en 4

C. Common







550-20025

Verwijder de leds niet van deze interface, vervang ze niet door andere ledelementen en gebruik de leduitgangen niet voor andere doeleinden. 

A. Busconnector

B. Circuitdraden 1 en 2

C. Gemeenschappelijke draad

D. Feedbackleds 1 en 2



Installatie

Om de drukknopinterface aan te sluiten:

  1. Sluit de buskabel aan op de busconnector (A).
  2. Lus de buskabel eventueel door naar andere bedieningselementen van de Niko Home Control installatie.
  3. Sluit de circuitdraden (B) aan op een uiteinde van de potentiaalvrije drukknop of de NPN-transistoruitgang.
  4. Sluit de blauwe common draad (C) aan op het andere uiteinde van de potentiaalvrije drukknop of de NPN-transistoruitgang.
  5. Heb je een drukknopinterface met leds, steek de led(s) (D) dan in de daarvoor bestemde opening(en) van de potentiaalvrije drukknop.



JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.