Skip to main content
Skip table of contents

De Digital black, 24 V als thermostaat activeren

Voorwaarden

  • Je hebt je Digital black via de Niko Home Control programmeersoftware geprogrammeerd en je hebt het programma naar je installatie geüpload.
  • Je hebt je Digital black via de Niko Home app verbonden.

De Digital black, 24 V als thermostaat verbinden

Tijdens het onboardingsproces van je Digital black als thermostaat in de Niko Home app kan je de volgende parameters voor een verwarmings/koelingszone instellen of veranderen:

ParameterInstellen of veranderen actie
Kalibratie
  • Voor een meer nauwkeurige temperatuurmeting kan je de kamertemperatuur meten met een klassieke thermometer (bij voorkeur in het midden van de kamer op 1,5 m hoogte) en stel je delta in tussen de werkelijk gemeten temperatuur en de weergegeven temperatuur op je Digital black.
  • Om de waarde in te stellen in de Niko Home app gebruik je de formule "kalibratie-offset = gemeten temperatuur - weergegeven temperatuur".
Instelpunten voor DAG, NACHT, ECO, UIT en KOELStel de standaardtemperatuur voor elk van de instelpunten in op het gewenste temperatuurniveau.
Programma's per week (twee verwarmingsprogramma's + één koelingsprogramma)
  • Pas de standaard beschikbare tijdschema's aan je behoeften aan.
  • Toevoegen, veranderen, verwijderen van instelpunten.
  • Veranderen van activeringstijd per instelpunt.
  • Je kan een dag in het weekprogramma eenvoudig naar de volgende dag kopiëren.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.