Skip to main content
Skip table of contents

De Digital black, 24 V programmeren als thermostaat

Voor het creëren van verwarmings- of koelingszones in je Niko Home Control installatie moet je verwarmings- of koelingsacties programmeren aan de hand van de Niko Home Control programmeersoftware.

Je kan de Digital black, 24 V als thermostaat gebruiken in combinatie met de volgende geavanceerde acties:

  • verwarming/koeling per circuit

  • elektrische verwarming

De geavanceerde HVAC-actie per thermostaat wordt momenteel niet voor de Digital black als thermostaat ondersteund in de Niko Home Control programmeersoftware.

Tijdens programmering zorg je ervoor dat je:

  • Je Digital black een relevante naam geeft om te vermijden dat tijdens het onboardingsproces een verkeerde Digital black als thermostaat in een verwarmings/koelingszone wordt toegevoegd. Anders zal je zone-temperatuurregeling niet optimaal werken.

  • Tijdens programmering  iedere Digital black, gekoppeld aan een verwarmingsactie, aan de juiste kamer toevoegt.

Voor meer informatie over het programmeren van verwarmings-/koelingsacties, raadpleeg je de handleiding inzake Niko Home Control II programmeersoftware.

Vaste verwarmingscyclus als back-up

Je kan, per verwarmingsactie, een vaste verwarmingscyclus programmeren (in % van verwarming per uur). Stem deze vaste verwarmingscyclus af op het thermodynamische gedrag van je type verwarmingssysteem.

Deze cyclus voorkomt onderkoeling van je verwarmingszone wanneer het wifisignaal van je Digital black wegvalt, bijvoorbeeld wanneer je wifirouter defect is. 

Wanneer de vaste verwarmingscyclus wordt geactiveerd als gevolg van een verlies van de verbinding, wordt er een door de gebruiker gedefinieerde pushmelding naar je mobiele toestel gestuurd om je over deze gebeurtenis te informeren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.