Skip to main content
Skip table of contents

Thermostaatfunctie

  • De Digital black mag enkel in normale woonomstandigheden als thermostaat worden gebruikt.
  • Om de Digital black als thermostaat te kunnen gebruiken, moet je Niko Home Control installatie met de noodzakelijke verwarmings- of koelingsmodule en een connected controller uitgerust zijn.

Beschrijving

Deze 24V-variant van de Digital black is uitgerust met een temperatuursensor en een algoritmegedeelte. De Digital black kan als een zonethermostaat worden geprogrammeerd wanneer hij gekoppeld is aan een Niko Home Control verwarmings- of koelingsmodule (550-00150) of schakelmodule (550-00103 of 550-00106) geprogrammeerd voor elektrische verwarming. Wanneer je de Digital black gebruikt als thermostaat, dan kan je de instelpunten en de weekprogramma's definiëren in de Niko Home app.

Deze ondersteunt de Niko Home Control instelpunten (Dag, Nacht, Eco, Uit, Koel) en de weekprogramma's (twee verwarmingsprogramma's + één koelingsprogramma). Je kan deze instelpunten en programma's definiëren en veranderen via de Niko Home app.

Je kan de Niko Home app ook gebruiken om op je Digital black de temperatuurregeling weer te geven van andere Niko Home Control verwarmings/koelingszones of van gekoppelde verwarmingssystemen van derden.

Bekende beperkingen

  • Je kan maximaal 20 Digital blacks, 24 V (= verwarmings/koelingszones) in je Niko Home Control installatie als thermostaat programmeren.
  • Voor elke temperatuurzone kan je enkel één Digital black als thermostaat (met geactiveerde temperatuursensor en algoritmegedeelte) in je Niko Home Control installatie configureren. Maar je kan wel meer Digital blacks installeren in dezelfde temperatuurzone om andere acties aan te sturen of de temperatuur weer te geven (geselecteerd via de Niko Home app).
  • De geavanceerde HVAC-actie per thermostaat wordt momenteel niet voor de Digital black als thermostaat ondersteund in de Niko Home Control programmeersoftware.

Display-activering

Vermijd zeer lange of te frequente activering van de Digital black display. Dit kan immers de temperatuurmeting in de Digital black enige tijd beïnvloeden.

Bij een te lange of te frequente activering van de display wordt de temperatuurregeling opgeschort totdat de Digital black weer binnen het normale interne operationele temperatuurbereik terugkeert.

Nabijheidssensor

De Digital black is uitgerust met een ingebouwde nabijheidssensor. Deze sensor heeft een vast kegelvormig bereik van 0 - 30 cm. Wanneer je binnen dit bereik in de buurt van het scherm komt, ontwaakt de Digital black uit stand-by.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.