Skip to main content
Skip table of contents

SMA og Niko Home Control

I installationer med version 2.16 eller tidligere kan linket mellem Niko Home Control og SMA aktiveres og deaktiveres i mynikohomecontrol.niko.eu.

Hvad kan du med Niko Home Control?

Når du anvender Niko Home Control i kombination med dit SMA system, har du adgang til følgende:

 • Indsigt i dit samlede strømforbrug  (*)

  • Hvor stor en del kommer fra dine solpaneler?

  • Hvor stor en del kommer fra nettet?

 • Indsigt i dit samlede energiproduktion (*)

  • Hvor stor en del sender du ud på nettet?

  • Hvor stor en del forbruger du selv?

 • Indsigt i dine solpanelers produktion  (*)

 • Indsigt i dit forbrug (% af samlede produktion)  (*)

(*) Tjek venligst kravene i tabellen "Dette har du brug for" nedenfor.

Niko Home Control tilbyder endnu flere måder til rationel styring af dit energiforbrug.

Se scenarierne Solcellefunktion og Peak funktion og smarte notifikationer i Niko Home appen.

De funktioner, der er tilgængelige i Niko Home Control, afhænger af de specifikke installerede funktioner i SMA systemet.


Hvad skal du bruge?


Kort sagt

Ekstra information

Generelt

 • Ekstra ledningsføring er ikke nødvendigt.

 • Du har en computer med Niko Home Control programmeringssoftware version 2.17 eller senere.

 • Du har forbundet begge systemer med det samme hjemmenetværk.


Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Den har en trådløs smart hub eller en controller II.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.17 eller højere).

 • Den har en  aktiv internetforbindelse.

 • Den er registreret, og du har din  e-mailadresse og adgangskode ved hånden.

 • Hvis du ikke har registreret din Niko Home Control installation, gå til  mynikohomecontrol.niko.eu

 • Til installationstype:

  • controller, du skal slutte din installation på P1-porten på din digitale måler med den trådløse bridge til Niko Home Control.

  • trådløs smart hub, du skal tilslutte smart hubben på P1-porten på din digitale måler med det vedlagte P1-kabel.

Dit SMA system opfylder følgende krav:

 • Det er en understøttet SMA-inverter, og du har sit serienummeret ved hånden.

 • Det har en aktiv internetforbindelse.

 • MODBUS porten på inverteren er aktiveret af din solpanelinstallatør under installationen.

 • Klik her og se en lister over understøttede SMA-invertere.

 • Du finder serienummeret på SMA-inverteren.

 • Hvis MODBUS-kommunikationen ikke blev aktiveret af din solpanelinstallatør, vil Niko Home Control automatisk forsøge at aktivere porten. Hvis det ikke lykkes, skal du under aktiveringsprocessen indføre SMA-installatørens adgangskode i Niko portalen under aktiveringsprocessen for at aktivere porten.

 • Standard SMA-installatør adgangskode er 1111.

 • Hvis du ikke har SMA-installatør adgangskoden, skal du kontakte din solpanelinstallatør eller udfylde skemaet på SMA-hjemmesiden.


Hvordan aktiverer du et link mellem dit Niko Home Control og dit SMA system?

Du skal konfigurere forbindelsen og funktionen i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør.


Hvordan deaktiverer du et link mellem dit Niko Home Control og dit SMA system? 

Du deaktiverer linket i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør. 

Når du har deaktiveret linket, sker følgende:

 • SMA funktionerne vil forsvinde fra dine Niko Home Control apper, dine touchskærme og Digital blacks.

 • Når de har være anvendt i Niko Home Control programmeringer, vil SMA funktionerne ikke længere blive udført.

Ikke anvendelig

Understøttede SMA-invertere

Generelt er SMA-inverterne, der er solgt fra 2017 og senere, kompatible med Niko Home Control II.

Du finder en komplet liste herunder.

Sunny Boy

Sunny Tripower

Sunny Tripower Smart Energy

SB1,5-1VL-40

SB2,0-1VL-40

SB2,5-1VL-40

SB6,0-1AV-41 

SB6,0-1AV-40 

SB5,0-1AV-41 

SB5,0-1AV-40 

SB4,0-1AV-41 

SB4,0-1AV-40 

SB3,6-1AV-41 

SB3,6-1AV-40 

SB3,0-1AV-41 

SB3,0-1AV-40

STP10,0-3AV-40 

STP8,0-3AV-40 

STP6,0-3AV-40 

STP5,0-3AV-40 

STP4,0-3AV-40 

STP3,0-3AV-40

STP5.0-3SE-40

STP6.0-3SE-40 

STP8.0-3SE-40 

STP10.0-3SE-40




JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.