Skip to main content
Skip table of contents

Fejlfinding Danfoss Icon Zigbee modul


Ved brug af Niko Home appen

Problem

Løsningsforslag

Årsag

Under parringsprocessen vil LED'en på Danfoss Zigbee modulet 5x

fulgt af
.

Tilbagestilling af Danfoss Zigbee modulet til fabriksindstillinger og genstart hele introduktionsprocessen.

Zigbee parringsproces blev afbrudt.

Under parringsprocessen forbliver LED'en på Danfoss Zigbee modulet slukket.

Start introduktionsprocessen i Niko Home appen, før du parrer Danfoss Zigbee modulet med den trådløse smart hub.

Introduktionsprocessen er ikke startet.

Under parringsprocessen vil LED'en på Danfoss Zigbee modulet

 i 3 min, 5 x 
.

 1. Luk introduktionsskærmen i Niko Home appen.

 2. Kontroller afstanden mellem modulet og den trådløse smart hub.

  1. Udfør en ping test.

  2. Sæt enhederne nærmere hinanden.

  3. Tilføj en Zigbee repeater

 3. Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte din HVAC installatør for at få udskiftet modulet.

 4. Hvis problemet er løst, kan du genstarte introduktionsprocessen.

Danfoss Zigbee modulet og den trådløse smart hub er udenfor rækkevidde. Zigbee enhedernes  indendørs rækkevidde er ± 10 m. Se Zigbee netværksprincip for yderligere oplysninger.

Under parringsprocessen vil LED'en på Danfoss Zigbee modulet

 2 gange/s i 30 s, 5 x 

 1. Luk introduktionsskærmen i Niko Home appen.

 2. Tjek om den trådløse smart hub er tændt. Hvis ikke, tænd enheden.

 3. Tilbagefør fabriksindstillingerne i Danfoss Zigbee modulet.

 4. Kontroller afstanden mellem modulet og den trådløse smart hub.

  1. Udfør en ping test.

  2. Sæt enhederne nærmere hinanden.

  3. Tilføj en Zigbee repeater

 5. Hvis problemet er løst, kan du genstarte introduktionsprocessen.

Zigbee parring startede med mislykkedes.

Af en eller anden grund har du afbrudt introduktionsprocessen efter en vellykket parring af Danfoss Zigbee modulet med den trådløse smart hub. LED'en vil

i 30 s, efterfulgt
af og tilslut
.

Du kan til enhver tid fortsætte proessen ved at genåbne introduktionsskærmen i Niko Home appen.

Manuel afbrydelse af introduktionsprocessen.


Når du anvender Niko Home Control programmeringssoftwaren

Problem

Løsningsforslag

Årsag

Under parringsprocessen vil LED'en på Danfoss Zigbee modulet 5x

fulgt af
.

Tilbagestil Danfoss Zigbee modulet til fabriksindstillingerne og genstart hele adresseringsprocessen.

Zigbee parringsproces blev afbrudt.

Under parringsprocessen forbliver LED'en på Danfoss Zigbee modulet slukket.

Start adresseringsprocessen i Niko Home Control programmeringssoftwaren,  før du parrer Danfoss Zigbee modulet med den trådløse smart hub.


Under parringsprocessen vil LED'en på Danfoss Zigbee modulet

 i 3 min, 5 x 
.

 1. Luk adresseringsvinduet i Niko Home Control programmeringssoftwaren.

 2. Kontroller afstanden mellem modulet og den trådløse smart hub.

  1. Udfør en ping test.

  2. Sæt enhederne nærmere hinanden.

  3. Tilføj en Zigbee repeater

 3. Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte din HVAC installatør for at få udskiftet modulet.

 4. Når problemet er løst, kan du genstarte adresseringsprocessen.

Danfoss Zigbee modulet og den trådløse smart hub er udenfor rækkevidde.Zigbee enhedernes  indendørs rækkevidde er ± 10 m. Se Zigbee netværksprincip for yderligere oplysninger.

Under parringsprocessen vil LED'en på Danfoss Zigbee modulet

 2 gange/s i 30 s, 5 x 

 1. Luk adresseringsvinduet i Niko Home Control programmeringssoftwaren.

 2. Tjek om den trådløse smart hub er tændt. Hvis ikke, tænd enheden.

 3. Tilbagefør fabriksindstillingerne i Danfoss Zigbee modulet.

 4. Kontroller afstanden mellem modulet og den trådløse smart hub.

  1. Udfør en ping test.

  2. Sæt enhederne nærmere hinanden.

  3. Tilføj en Zigbee repeater

 5. Når problemet er løst, kan du genstarte adresseringsprocessen.

Zigbee parring startede med mislykkedes.

Du har afbrudt introduktionsprocessen af en eller anden grund, efter en vellykket parring af Danfoss Zigbee modulet med den trådløse smart hub. LED'en vil

i 30 s, efterfulgt
af og tilslut
.

Du kan til enhver tid fortsætte processen ved at genåbne oversigtsvinduet Adresse - Betjening og enheder i Niko Home Control programmeringssoftware.

Manuel afbrydelse af introduktionsprocessen.

Du startede adresseringsprocessen men glemte at oprette en generisk varmeenhed i Niko Home Control programmeringssoftwaren.

 1. Annuller adresseringsprocessen.

 2. Opret enheden i oversigtsvinduet Opret.

 3. Genstart adresseringsprocessen. Det er ikke nødvendigt at parre Danfoss modulet med den trådløse smart hub.


Du adresserede den forkerte termostat til den generiske varmeenhed i Niko Home Control programmeringssoftwaren.

 1. In de højre bjælke i oversigtsvinduet Adresse (Betjening og enheder) klik på krydset ved siden af enheden for at slette den.

 2. Klik på enhedens plus-tegn på grundplanen.

 3. Ændre indstillingsværdien for temperaturen på termostaten.Udfør en ping test

Du kan kun udføre en ping test, når Danfoss Zigbee modulet allerede er parret med den trådløse smart hub. Hvis det ikke er sket allerede, starter parringsprocessen automatisk, når du udfører ping testen.Tryk kort på knappen

Ping testen er OK, når:

 1. LED'ene blinker grønt.

 2. LED'en lyser grønt i 3 min.

 3. LED'en er slukket.

Ping testen er ikke OK, når:

 1. LED'ene blinker grønt.

 2. LED'ene blinker rødt 5 gange.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.