Skip to main content
Skip table of contents

Energiindsigt

Hvad kan du gøre med energiindsigt?

Smart energistyring er baseret på måling og forståelse af energistrømmene i dit hjem. I Niko Home appen kan du se alle energimålinger. Fanen Energi viser en oversigt i realtid over situationen i dit hjem. Det giver dig mulighed for at se balancen mellem energiproduktion og -forbrug. Du kan også se detaljerede målinger og historik.

Du skal bruge:

For at få et komplet overblik skal de forskellige enheder i dit hjem være tilsluttet korrekt for at give Niko Home appen de nødvendige måledata.

Tabellen nedenfor viser de tilgængelige metoder til at oprette forbindelser for hver energigruppe. Bemærk, at der er forskel på en installation med en controller og en trådløs smart hub.

Du skal konfigurere forbindelserne og funktionerne via Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør.

Ikon i Niko Home appen

Beskrivelse

Tilgængelige løsninger, hvis du har en tilsluttet controller + trådløs bridge

Tilgængelige løsninger, hvis du har en trådløs smart hub

Water icon

Vand: samlet forbrug af vand

 • Installer og tilslut en pulstæller

 • Tilslut den digitale måler (BE/NL) via P1-porten (hvis vandmåleren er tilsluttet den digitale måler)

 • Tilslut den digitale måler (BE/NL) via P1-porten (hvis vandmåleren er tilsluttet den digitale måler)

Gas icon

Gas: samlet forbrug af gas

 • Installer og tilslut en pulstæller

 • Tilslut den digitale måler (BE/NL) via P1-porten (hvis gasmåleren er tilsluttet den digitale måler)

 • Tilslut den digitale måler (BE/NL) via P1-porten (hvis gasmåleren er tilsluttet den digitale måler)

Grid power icon

Elektricitet (net): samlet forbrug af energi fra nettet

 • Tilslut den digitale måler (BE/NL) via P1-porten (*)

 • Installer og tilslut et målemodul på bussen

 • Installer og tilslut et trådløst målemodul (*)

 • Tilslut den digitale måler (BE/NL) via P1-porten

 • Installer og tilslut et trådløst målemodul

Solar energy icon

Solceller: samlet energiproduktion fra solcellepaneler (og batteri)

 • Forbind dit SMA-system

 • Installer og tilslut et målemodul på busledningen

 • Installer og tilslut et trådløst målemodul (*)

 • Forbind dit SMA system

 • Installer og tilslut et trådløst målemodul

Car charger icon

Biloplader: samlet energiforbrug for din(e) tilsluttede biloplader(e)

 • Forbind din biloplader ved at aktivere tredjepartssystemet

 • Installer og tilslut et målemodul på busledningen

 • Installer og tilslut et trådløst målemodul (*)

White goods icon

Hvidevarer: samlet energiforbrug for dine tilsluttede hvidevarer

Climate icon

Klima: samlet energiforbrug for dine tilsluttede VVS-enheder

 • Installer og tilslut et målemodul på bussen

 • Installer og tilslut et trådløst målemodul (*)

 • Installer og tilslut et trådløst målemodul

Other consumption icon

Andet: beregnet værdi, energiforbrug, der ikke er inkluderet i de andre energigrupper

-

-

icon_plug.png
icon_socket.png

Individuelle apparater: energiforbrug for apparater, der ikke indgår i de andre energigrupper, og som får strøm via en stikkontakt (f.eks. fjernsyn, kaffemaskine, poolpumpe).

icon_clamp.png

Specifikke kredsløb: energiforbrug i et specifikt elektrisk kredsløb (f.eks. øverste etage i et hjem)

 • Installer og tilslut et målemodul på bussen

 • Installer og tilslut et trådløst målemodul (*)

 • Installer og tilslut et trådløst målemodul

* Trådløs bridge er strengt nødvendigt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.