Skip to main content
Skip table of contents

Veton

Hvad kan du med Niko Home Control?

Du kan gøre følgende med Niko Home Control:

 • oplad din bil så effektivt som muligt med en af følgende funktioner: 

  • Solcellefunktion

  • Normal funktion

  • Boost-funktion (*)

  • Funktionen Planlæg din næste tur (*)

 • stop eller sæt opladningen af bilen på pause

Når du oplader din bil med Niko Home Control, understøttes følgende funktioner:

 • Lastbalancering: dvs. bilens ladeeffekt tilpasses automatisk som en sikringsmekanisme til beskyttelse mod overbelastning

 • Kontroller dit spidsforbrug via Niko Home-appen. Se Niko Home-app opladningsfunktioner

 • Styr flere ladestandere/tilslutninger i én Niko Home Control-installation (*)

(*) tilføjes i fremtidige udgivelser

 

Du skal bruge:


Kort sagt

Mere information

Generelt

 • Ekstra ledningsføring er ikke nødvendig.

 • Du har forbundet begge systemer til det samme hjemmenetværk via kabel og/eller Wi-Fi.Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Den har en trådløs smart hub eller en controller.

 • Det er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.19 eller nyere).

 • Den er registreret.

 • Hvis du vil bruge opladningsfunktionerne i kombination med Niko Home Control-programmeringer, skal disse programmeringer udføres med Niko Home Control programmeringssoftwaren, når linket er aktiveret.

 • Hvis du ikke har registreret din Niko Home Control-installation, gå til mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Du har brug for global elektricitetsmåling:

  • I en installation med trådløs smart hub, skal du tilslutte smart hubben på P1-porten på din digitale måler med det vedlagte P1-kabel. Alternativt kan du anvende det trådløse målemodul med klemmer.

  • I en installation med controller skal du:

  • For installation type controller med digital måler skal du tilslutte din installation på P1-porten på din digitale måler med den trådløse bridge til Niko Home Control og det medfølgende P1-kabel.

Din Veton-ladestation opfylder følgende krav:

 • Det er typen One, Wall eller Wall Plus

 • Den er forsynet med Connected-pakken eller integreret (direkte) måler

 • Den er velegnet til et eller flere opladningspunkter (tilføjes i fremtidige udgivelser)


 • Den skal være aktiv og konfigureret med Alfen-konfigurationsværktøjerne for at garantere korrekt drift. Se den grundlæggende konfigurationsvejledning på https://www.veton.be/downloads/.

 • Din Veton-ladestander skal være tilsluttet det samme lokale netværk som din Niko Home Control-installation.


Hvordan aktiverer du et link mellem din Niko Home Control og din Veton-ladestation?

 1. Kontroller, om du har alt, hvad du har brug for (se ovenfor).

 2. Aktiver  den tilsluttede Veton-enhed i menuen oversigt.

 3. Tilføj en generisk Veton-bilopladerenhed til grundplanen.

 4. (valgfrit) Opret de ønskede scenarier og/eller programmeringer med enheden. Du kan ikke tilføje den generiske Veton-biloplader til programmeringerne solcellefunktion og spidsbelastningsfunktion.

 5. Adresser den generiske Veton-biloplader.

 6. Overfør  konfigurationsfilen til din installation.

Det er tilstrækkeligt at følge ovenstående trin for at betjene Veton-ladestationen fra Niko Home Control og Niko Home-appen, se Niko Home-app opladningsfunktioner.


Hvordan deaktiverer du et link mellem din Niko Home Control og din Veton-ladestation?

 1. Deaktiver  den tilsluttede Veton-enhed i menuen oversigt.
  Hvis du har brugt dit Veton-system som en del af din konfiguration (brugt systemet i scenarier og/eller programmeringer), skal du følge de yderligere trin nedenfor.

 2. Fjernden generiske Veton-bilopladerenhed fra grundplanen.

 3. Overfør  konfigurationsfilen til din installation.

Når du har deaktiveret linket, sker følgende:

 • Veton-funktionerne forsvinder fra din Niko Home-app og din Digital black.

 • Når de har være anvendt i Niko Home Control-programmeringer, vil Veton-funktionerne ikke længere blive udført.


Niko Home-app opladningsfunktioner

Niko Home-appen tilbyder følgende opladningstilstande:

 • Normal funktion: opladning sker under overholdelse af den nettarifgrænse, som du indstiller i Niko Home-appen Energiparametre > Elektricitet.

 • Solcellefunktion: opladning sker med din overskydende solenergi. Du kan indstille andelen af strøm fra nettet, der kan bruges til at sikre minimumladestrømmen til din bil i Niko Home-appen i Energiparametre > Biloplader.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.