Skip to main content
Skip table of contents

Sluk alt pånær gangbelysning

Hvad er sluk alt pånær gangbelysning

Med scenariet  Sluk alt pånær gangbelysning kan du slukke alle de enheder, du vil, med kun et betjeningstryk. Du kan også lade nogle enheder forblive tændt i en på forhånd indstillet tidsperiode, før de også slukkes. I modsætning til etBasis sluk alt-scenarie scenarie, kan du programmere forskellige efterløbstider for forskellige enheder.

Udgangspunkt

 •  Du har oprettet følgende betjeninger og enheder:

  • Et betjeningstryk (generisk tryk)

  • alle de enheder, du vil slukke med dette scenarie

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie vises.


 2. Vælg rummet som følger:

  • Vælg Rum i rullemenuen.

  • Klik på rummet i tegneområdet.


 3. Klik på pilen ved siden af kategori Forlad hjemmet.


 4. Klik på Sluk alt pånær gangbelysning.

 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  ProgrammeringHvad?Hvordan?
  AVælg de(n) betjening(er), der skal styre scenariet.

  Klik på plustegnet ved de betjeningstryk, du vil inkludere i scenariet.

  BVælg de enheder, der skal være tændt længere, efter at du har aktiveret scenariet(Valgfrit).

  1 Klik på plustegnet ved de enheder, der er en del af sluk alt pånær gangbelysning.

  2 Hver enhed i dette trin kan tændes og slukkes eller begge dele.

  Skal enheden tænde eller slukke? Vælg tænd eller sluk som en værdi. Skal enheden gøre begge dele? Vælg da muligheden Genbrug enhed .

  Indstil efterløbstid, hvis det ønskes.

  CVælg de enheder, der skal slukke omgående.

  Klik på plustegnet ved de enheder, der skal slukke omgående. Du kan vælge alle enhedstyper.


 7. Under Parametre kan du vende feedback LED (denne parameter vises kun, hvis der er valgt mindst en knap med LED).

 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Scenarie.

 9. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret.
  Feedback LED vil da være tændt, når al belysning og enheder er slukkede.

Brug Vælg flere til at vælge forskellige enheder på samme tid.

Indstil driftstiden til Tryk og hold for at undgå at aktivere Sluk alt pånær gangbelysning scenariet ved en fejltagelse.

Video

Se et eksempel her. Tænd for lyden for at se videoen.

https://www.youtube.com/embed/BoyIotGnW8I


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.