Skip to main content
Skip table of contents

Basis sluk alt-scenarie


Hvad er basis sluk alt?

Med scenariet  Sluk alt kan du slukke alle de enheder, der er tilsluttet, med kun et betjeningstryk. Du kan også lade nogle enheder forblive tændt i en på forhånd indstillet tidsperiode, før de også slukkes. For eksempel kan du lade lampen i gangen være tændt lidt længere for at give personen tid til at forlade huset.

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende betjeninger og enheder:

  • Et betjeningstryk (generisk tryk)

  • alle de enheder, du vil slukke med dette scenarie

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie vises.

 2. Vælg rummet som følger:

  • Vælg Rum i rullemenuen.

  • Klik på rummet i tegneområdet.

 3. Klik på pilen ved siden af kategorien Forlad huset.

 4. Klik på  Basis sluk alt.

 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  ProgrammeringHvad?Hvordan?
  AVælg de(n) betjening(er), der skal styre scenariet.

  Klik på plustegnet ved de betjeningstryk, du vil inkludere i scenariet.


  B(Valgfrit) Vælg de enheder, der skal være tændt længere, efter at du har aktiveret scenariet.

  Klik på plustegnet ved de enheder, der skal være tændt længere.

  CVælg de enheder, der skal slukkes omgående.

  Klik på plustegnet ved de enheder, der skal slukkes omgående. Du kan vælge alle enhedstyper.  Brug Vælg flere til at vælge forskellige enheder på samme tid.


 7. Under Parametre indstiller du programmeringen for de enheder, du har valgt i trin B.

  • Skal de slukkes med efterløbstid (antaget at de var tændt, da du aktiverede basis sluk alt-scenariet)?

  • Skal de tænde, når sluk alt-funktionen aktiveres, og derefter slukke med efterløbstid? 
   Derefter indstilles tidsforsinkelsen.

 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Scenarie

 9. Klik på knappen Luk for at vende tilbage til oversigtsvinduet Opret.

Indstil driftstiden til Tryk og hold for at undgå at aktivere sluk alt-scenariet ved en fejltagelse.

Video

Se et eksempel her. Tænd for lyden for at se videoen.


I dette eksempel programmerer vi et basis sluk alt-scenarie med et betjeningstryk i soveværelset. Vi lader stikkontakten med afbryder med natlamperne være tændt 5 minutter længere.

https://www.youtube.com/embed/2BhlHawPHAo


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.