Skip to main content
Skip table of contents

Hvad er adressering?

Adressering betyder at du indfører adresserne på de moduler og betjeningstryk, som allerede er programmerede (tilføjet).

I bjælken til højre kan du vælge, det du ønsker at adressere:

  1. Moduler
  2. Betjeningstryk og enheder
  3. Videodørtelefon
  4. Højttalere fra Sonos og Bose
  5. Tilsluttede tjenester
  6. DALI-enheder

Du kan vælge den rækkefølge, du ønsker at adressere dem i. Derfor starter du fra det samme udgangspunkt i alle tilfælde.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.