Skip to main content
Skip table of contents

DALI Light Experience Optimiser

Et DALI belysningssystem har en begrænsning på antal DALI-grupper pr. DALI-bus.

Det maksimale antal DALI-grupper pr. DALI-bus er 16.

Hvis antallet af grupper ikke er tilstrækkeligt for din Niko Home Control konfiguration, kan du anvende dette værktøj til at prioritere dine programmeringer og scenarier til at gruppere.

Udgangspunkt

 • Du har oprettet de nødvendige DALI-enheder:

 • Du har oprettet basisprogrammeringer og scenarier med DALI-enheder.

 • DALI control udstyret (DALI-lamper) er forbundet med installationen.

 • Du har forsynet el-tavlen med mindst et DALI-2 adresserbart modul.

 • Din computer er forbundet med installationen.

 • Du har adresseret det/de DALI-2 adresserbare modul(er).

 • Du har adresseret DALI-enhederne.

 • I overførslen af dit projekt er du i trinnet Projektvalidering.

 • En advarsel om DALI-grupperingsproblem vises.

s16_01_00_220_001.png

Fremgangsmåde

 1. Klik på knappen Annuller.

 2. Klik i menuen på Opret.
  Resultat: Oversigtsvinduet Opret vises.

  s16_01_00_220_002.png
 3. I højre bjælke skal du klikke på knappen Værktøjer.
  Resultat: Vinduet Værktøjer vises.

 4. Hvis det ikke er åbnet, klik på pilen ved siden af kategorien Light Experience Optimiser.

  s16_01_00_220_003.png
 5. Klik på DALI Light Experience Optimiser.

  s16_01_00_220_004.png
 6. Klik på Grupperingsproblem for at se i hvilket DALI-modul og hvilken DALI-bus problemet er opstået.

  s16_01_00_220_005.png
 7. Klik i grundplan på plustegnet ved basisprogrammeringen og scenariet du vil have i din prioriteringsliste.
  Resultat: Basisprogrammeringerne og scenarierne bliver tilføjet i det rigtige vindue.

  s16_01_00_220_006.png
 8. Brug pilene ved siden af basisprogrammeringerne og scenarierne til at ændre rækkefølgen i listen.

 9. Klik på knappen Luk for at vende tilbage til oversigtsvinduet Opret.

 10. Overfør konfigurationsfilen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.