Skip to main content
Skip table of contents

Adressering af DALI-enheder

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen DALI-enheder.
  Resultat:

  • Fanen Tilknyt DALI-enheder vises og DALI-bussen scannes automatisk for DALI-enheder.

  • De registrerede DALI-enheder vises.

 2. For hver DALI-enhed:

  1. Vælg enheden i fanen Tilknyt DALI-enheder.

  2. Det tilsvarende DALI-udstyr i din installation blinker.

  3. Klik på den tilsvarende enheds plus-tegn på grundplanen for at knytte dem sammen. 

 3. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Adresse.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.