Skip to main content
Skip table of contents

Videodørtelefon (550-2200X)

Beskrivelse

Med denne eksterne videoenhed til forsænket montering kan beboeren se og kommunikere med en besøgende. Hvis der er koblet en dørlås til Niko Home Control-installationen, kan beboeren derudover lukke den besøgende ind. På samme tid kan vedkommende aktivere en manuel programmering, der er knyttet til dørklokken for det indgående opkald. Denne eksterne enhed fås med en eller to baggrundsoplyste berøringsknapper. Der er altid et velegnet alternativ til brug i en række situationer.

 • en individuel bolig

 • en bolig, der både er privatbolig og praksis

Oversigt

Drift

Når den besøgende ringer på ved at trykke på en af berøringsknapperne, aktiveres HD-kameraet og fuld dupleks taleforbindelsen. Den besøgende hører automatisk Niko-ventepositionsmusik som bekræftelse på opkaldet. Berøringsknapperne er piezo-knapper, der er modstandsdygtige overfor slid og vandalisme. De reagerer, selv om den besøgende har handsker på. 

Via den connected controller sendes opkaldet til Niko Home Control-touchskærmen og muligvis også til din smartphone eller tablet med Android- eller iOS-applikation. De sidste 20 opkald gemmes af berøringsskærmen, så du kan se, hvem der har været i nærheden af din dør. Vi anbefaler at opstille mindst én touchskærm i hver installation som tillæg til smartphones og/eller tablets, fordi en kablet enhed er mere pålidelig end en mobilenhed. Den connected controller fungerer som en SIP-server (telefoncentral). Se Controller.


På touchskærmen kan beboeren:

 • se, hvem der står ved døren (HD-kamera).

 • acceptere eller afvise opkaldet.

 • kommunikere med den besøgende. Der er ingen afbrydelser i talestrømmen, idet tale er muligt i to retninger samtidig takket være fuld dupleks-taleforbindelsen. Forstyrrende omgivende støj reduceres til et minimum.

 • luk den besøgende ind, hvis dørlåsen er koblet til Niko Home Control-installationen.

 • juster talevolumen for den besøgende.

 • tilpas lyden for vedkommendes mikrofon (slå lyd fra, slå lyd til).

 • se, hvem der har været ved døren, da de sidste 20 opkald gemmes.

 • aktiver én manuel Niko Home Control, hvis denne programmering er knyttet til en dørklokke. For eksempel kan vedkommende åbne garageporten eller tænde for belysningen i indkørslen på tidspunktet for det indgående opkald.

 • aktiver "ring og kom ind"-funktionen, som gør det muligt at låse døren op, når dørklokken ringer. Kunder eller patienter kan således komme ind i venteværelset hos lægen uden at nogen behøver at låse døren op manuelt. Touchskærmen viser tydeligt, hvornår denne funktion er aktiv.

 • se opkaldshistorik med øjebliksbillede (også muligt i Niko Home-appen).

 • overvåge, hvad der sker ved døren med kig udenfor-funktionen (med øjebliksbillede) (også muligt via Niko Home-appen).

Installation

Tilslutningsdiagram

Busledningsføring (PoE)                                                                                                      Ledningsføring (PoE)
Busledningsføring (24 V)                                                                                                Ledningsføring (24 V)

I en installation med traditionel ledningsføring, smart hubben kan ikke tilsluttes videodørtelefonen via Wi-Fi. Den skal tilsluttes med et Ethernet-kabel (med ledning).

Dimensioner

Tilslutning og montering af videodørtelefonen


 • Hver ekstern videoenhed kan kun tilsluttes én Niko Home Control-installation.

 • Beboeren skal have et sikret WiFi-netværk (hvis Niko Home Control-applikationen bruges).

 • Der kan maksimalt tilsluttes tre eksterne videoenheder pr. Niko Home Control-installation.

 • Tilslut maksimalt 10 Niko Home Control IP-enheder (touchskærm, smartphone, tablet) til installationen.

 • Navneskiltet skal installeres for at sikre en god opkaldskvalitet.


 1. Monter indmuringsdåsen til videodørtelefon planforsænket i ydermuren.

 2. Træk et snoet parkabel (UTP, FTP eller STP) til indmuringsdåsen.

 3. Tilslut ledningerne fra kablet til plug-in-terminalerne på videodørtelefonen.

 4. Fastgør kablet i kabelbinderen for at muliggøre spænding.

 5. Monter videodørtelefonen på indmuringsdåsen med skruer. Respekter bøjningsradiussen på det snoede parkabel.

 6. Indgraver den tekst, som brugeren har valgt, på bagsiden af navneskiltet ved hjælp af spejlskrivning (se diagram).

 7. Påsæt navneskiltet med det medfølgende dobbeltklæbende tape.

 8. Tilslut et RJ45-stik til kablet i henhold til T568B-standarden på siden af eltavlen. Tilslut RJ45-stikket til udgangen fra Power over Ethernet-strømforsyningen. PoE-strømforsyningen fungerer som strømforsyningen til videodørtelefonen.

 9. Brug et patchkabel RJ45-RJ45 til at forbinde PoE-strømforsyningen med RJ45-port 1, 2 eller 3 på den connected controller (muligvis med en ekstra afbryder).

Se Touchskærm for tilslutning af touchskærmen.

Når installationen er fuldført, skal du tænde strømmen for at programmere indstillingerne for videodørtelefonen. Efter cirka 1 minut vil du høre en kort signaltone ved videodørtelefonen. 

Programmering af videodørtelefonen

Videodørtelefonen programmeres ved hjælp af en avanceret programmering i Niko Home Control-programmeringssoftwaren.
For hver avanceret programmering skal du vælge en berøringsknap på videodørtelefonen, som du forbinder med en dørklokke/dørlås/programmering... Ved denne programmering angiver du ringetonen for pausemusikken, dørklokkens varighed og dørlåsen. Endelig kan du også vælge at ignorere et afvist opkald på alle andre tilsluttede enheder (app og touchskærme). Se Niko Home Control II-softwaremanualen for yderligere oplysninger om disse avancerede programmeringer.

Fejlfinding

Den besøgende hører ikke Niko-pausemusikken.

Dårlig kontakt ved en tilslutningsklemme

Kontroller kabelforbindelserne til tilslutningsklemmerne

Forkert tilslutning

Kontroller, om kablerne er korrekt tilsluttet:

 • fra “OUT”-porten på PoE-strømforsyningen til videodørtelefonen.

 • fra "IN"-porten på PoE-strømforsyningen til RJ45-port 1, 2 eller 3 på den connected controller.

De to grønne LED-lys på PoE-strømforsyningsportene skal være oplyst.

Beboeren modtager intet ringesignal fra videodørtelefonen på sin touchskærm, smartphone eller tablet. Vedkommende hører kun et kort lydsignal (+/- 1s) på videodørtelefonen.

Dårligt eller fraværende WiFi-netværk

Kontroller:

 • om det korrekte WiFi-netværk er valgt.

 • om WiFi-signalet er kraftigt nok.

Forældet operativsystem

Sørg for, at et af følgende operativsystemer er installeret:

 • iOS-version 6.0 (eller nyere)

 • Android-version 4.0 (eller nyere) for video og lyd (Android-version 2.3 for lyd alene)

Lyd- og videokvaliteten er ringe

Et dårligt WiFi-netværk

Kontroller, om WiFi-signalet er kraftigt nok.

Overbelastet netværk


Dårlig kontakt ved en tilslutningsklemme

Kontroller kabelforbindelserne til tilslutningsklemmerne.

Du ser ingen døre på skærmen ved et indgående opkald.

Der ikke forbundet en dørlås til den avancerede programmering.

Se Niko Home Control II-softwaremanualen.

Beboeren modtager intet video- eller opkaldssignal.

Niko Home Control-applikationen er helt lukket ned.

Åbn Niko Home Control-applikationen. Lad altid Niko Home Control-applikationen køre i baggrunden.

Beboeren ser videosignalet, men hører ikke opkaldssignalet.

Mute-funktionen (slå lyd fra, slå lyd til) på berøringsskærmen, smartphonen eller tabletten er aktiveret.

Slå denne funktion fra på enheden.


Tekniske data

Videodørtelefon

 • forsyningsspænding: 48 Vdc ± 10 %

 • Effektforbrug: 5 W

 • omgivelsestemperatur: -30-60 °C

 • dimensioner indbygningsdåse: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)

 • dimensioner for ekstern enhed: 256 x 110 mm (HxB)

 • HD-kamera-opløsning: 720 horisontale TV-linjer

 • kameravinkel: 130°

 • lysfølsomhed: 1 lux

 • montering: planforsænket montering

 • kapslingsklasse: IP53

 • CE-mærket

PoE-strømforsyning

 • egnet til touchskærm (550-20102) og ekstern videodørtelefon (550-22001 og 550-22002)

 • type IEEE 802.3af

 • forsyningsspænding: 96 - 264 Vac

 • udgangsspænding: 48 V

 • udgangseffekt: 15,4 W

 • data ind via RJ45-port

 • data og strømforsyning ud via RJ45-port

 • status-LED’er:

  • LED 1 (ON): grøn ved korrekt forsyningsspænding

  • LED 2 (FEJL): rød ved fejlmeddelelse

  • LED 3 (TILSLUTNING): grøn ved gennemført detektering og forbindelse

 • driftstemperatur: 0 – 40 °C

 • lagertemperatur: -25 – +65 °C

 • dimensioner: 36 x 65 x 140 mm (HxBxD)

 • CE-mærket

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.