Skip to main content
Skip table of contents

Touchskærm

Beskrivelse

Med denne touchskærm kan man nemt styre hele Niko Home Control installationen fra ét centralt sted: tænde, slukke og dæmpe belysningen, indstille temperaturen, indstille persienner til den ønskede position, overvåge energiforbruget og installationens status ... Touchskærmen har en indbygget lyssensor og tilpasser således skærmens lysstyrke til det omgivende lys.


Takket være forbindelsen til Niko Home Control videodørtelefonen er adgangskontrol nu også muligt (se Videodørtelefon). På den måde kan du besvare indgående opkald, hvis du ønsker det, og kontrollere ubesvarede opkald. En tilbagemeldings LED viser alle ubesvarede opkald, selv når enheden er i standby-funktion.


Denne nye touchskærm (550-20102) erstatter helt touchskærm 2 (550-20101). I en eksisterende Niko Home Control installation kan den både erstatte og supplere denne touchskærm. Dens kablede forbindelse til netværket sikrer desuden en permanent forbindelse. Bemærk: Vi anbefaler at anbringe mindst en touchskærm i hver installation som supplement til smartphones og/eller tablets, fordi en kablet enhed altid er mere pålidelig end en mobil. NB: softwaren til touchskærmen kan opgraderes og nedgraderes. Dermed kan touchskærmen bruges til både Niko Home Control I og Niko Home Control II installationer.

Oversigt

Drift

Startskærmen viser en oversigt over valgte betjeningstryk.

Brugeren bestemmer, hvilke værelser, og hvilke betjeningstryk der vises i oversigten for hver touchskærm. Kun de funktioner eller værelser, der er relevante for dette betjeningspunkt, vises. Touchskærmprofiler oprettes i oversigten for programmeringssoftwaren (se Niko Home Control softwareguiden på vores hjemmeside for mere information).

Menustrukturen i venstre side giver mulighed for at navigere mellem:

 • Oversigt
 • betjeningstryk
 • energi
 • adgang
 • meddelelser

Se Niko Home Control brugervejledningen for at få flere oplysninger om hver af disse overskrifter.

Installation

Busledningsføring

 • Tilslut touchskærmen med RJ45-port 1, 2 eller 3 på controlleren (eller med en afbryder). Brug et parsnoet kabel (fortrinsvis et afskærmet FTP- eller STP-kabel). Både touchskærmen og controlleren er udstyret med en RJ45-port. Derfor skal RJ45-stikkene være fastgjort til kablet for at tilslutte controlleren på den ene side og touchskærmen på den anden.
 • Touchskærmen kan få strøm ved hjælp af Power over Ethernet (PoE) via det samme parsnoede kabel, som du bruger til Niko PoE-strømforsyningen (550-00502). Alternativt kan du anskaffe en separat strømforsyning, som du slutter til et separat 24 Vdc strømforsyningsmodul i eltavlen. I dette tilfælde skal du bruge en 24 V strømforsyning, f.eks. et SVV-, JYSTY-, eller TPVF-kabel udover det parsnoede kabel.

Ledningsføring

 • Forbind touchskærmen med Power over Ethernet-strømforsyningen (550-00502). Brug et parsnoet kabel (fortrinsvis et FTP- eller STP-kabel med skærm).
  Tilslut derefter PoE-strømforsyningen med et parsnoet kabel til din netværksrouter. Tilslut smart hubben til din router via et UTP-kabel eller dit Wi-Fi-netværk (se Installation af smart hub).
 • Touchskærmen kan få strøm ved hjælp af Power over Ethernet (PoE) via det samme parsnoede kabel, som du bruger til Niko PoE-strømforsyningen (550-00502).
  Alternativt kan du bruge en separat strømforsyning, som du tilslutter et separat 24 Vdc strømforsyningsmodul i tavlen.
  I dette tilfælde skal du bruge en 24 V strømforsyning, f.eks. et SVV-, JYSTY-, eller TPVF-kabel udover det parsnoede kabel.

Kredsløbsdiagram

Busledningsføring

ledningsføring

Dimensioner

Tag højde for dimensionerne på monteringsbeslaget og touchskærmen på nedenstående billeder for at bestemme den nøjagtige placering af touchskærmen på væggen.


 • Monter touchskærmen:
  • i øjenhøjde for optimal synlighed (± 150 cm).
  • Monter IKKE touchskærmen: i direkte sollys
  • i umiddelbar nærhed af en pejs, varmelegeme eller andre varmegenererende kilder
  • i fugtige omgivelser
 • Monter touchskærmen på væggen ved hjælp af en standard indmuringsdåse med en dybde på mindst 40 mm.
 • I vandret position skal midten af indmuringsdåsen have en afstand på mindst 130 mm fra andre vægge, døre osv.
 • I alt 10 touchskærme, smartphone- eller pc-applikationer kan bruges pr. installation.

Brug et bor (med en diameter på 6 mm) til at bore et hul på 40 mm til hver dybel. Hvis du borer i træ, behøver du ikke at bruge dyblerne, og det er kun nødvendigt at bore et hul på 20 mm med 3 mm diameter.


Følg nedenstående trin for at montere touchskærmen:

 1. Skru monteringspladen på væggen ved hjælp af de fire medfølgende skruer og dybler.


  • Montér monteringspladen centralt øverst på indmuringsdåsen.
  • Sørg for, at monteringspladen er i vater.
  • Ujævnheder i vægge må ikke overstige 2 mm
 2. Tilslut det grønne skruestik, der leveres med 24V strømforsyningskablet, og sørg for, at der er overensstemmelse med polariteten som angivet på bagsiden af touchskærmen.

  • Hvis du bruger en PoE-strømforsyning, behøver du ikke et separat 24V strømforsyningskabel.
  • Brug kun Niko PoE-strømforsyningtype IEEE802.3af.
  • Det medfølgende grønne skruestik (24V strømforsyning) er egnet til en maksimal kobberdiameter på 1,5 mm². 
 3. Monter et RJ45-stik på det parsnoede kabel (UTP, STP eller FTP) i henhold til T568B.
 4. Anbring RJ45-stikket og (hvis relevant) 24V strømforsyningskablet på touchskærmen. 
 5. Hæng touchskærmen på monteringspladen, og tryk den ind mod væggen med en jævn bevægelse. Skru touchskærmen fast med den medfølgende unbrakonøgle.

Programmering af touchskærmen

 • Føj touchskærmen til oversigten i programmeringssoftwaren. Alle oprettede programmeringer er automatisk knyttet til touchskærmen.
 • Angiv i touchskærmprofilen, hvilke værelser og programmeringer du ønsker at betjene via denne touchskærm.

Se Niko Home Control softwareguiden på vores hjemmeside for mere information om oprettelse af touchskærmprofiler. Første aktivering

Første aktivering

Touchskærmen fungerer straks efter forbindelse. Du skal ikke foretage dig noget yderligere, medmindre du ser en meddelelse, der angiver, at en softwareopdatering med USB-stik er nødvendig.

Gør som følger:

 1. Download Niko Home Control touchskærmsoftware 2.0 her.
 2. Gem softwaren på et USB-stik.
 3. Indsæt USB-stikket i porten under touchskærmen. fig. s. 17
 4. Følg instruktionerne på touchskærmen.

Senere opdateringer bliver automatisk installeret. Der skal ikke bruges USB-stik til dem. Touchskærmen kontrollerer hver dag, om softwaren er opdateret. Der kræves en aktiv internetforbindelse.

Vedligeholdelse af touchskærmen

Brug en blød, tør eller let fugtig klud til at rengøre touchskærmen. Brug ikke vaskemiddel eller andre rengøringsmidler.

Fejlfinding

Intet vises på skærmen.Kommunikationsfejl
Kontroller, om netværkskommunikation er mulig mellem touchskærmen og controlleren.
Du kan ikke betjene installationen

Nulstil touchskærmen.

Brug en udfoldet papirclips til at trykke på nulstillingsknappen. Det er ikke nødvendigt at skille touchskærmen ad.


Tekniske data

Touchskærm

 • strømforsyningsspænding: 24 V DC (±10 %) (SVV, JYSTY, TPVF osv.) eller Power over Ethernet (PoE) (UTP, STP, FTP) (48 V DC)
 • elforbrug: 500 mA (24 V DC) eller 250 mA (PoE 48 V DC)
 • omgivelsestemperatur:
  • under drift: 0 - 40 °C
  • opbevaring og transport: -10-65 °C
 • ethernet-tilslutningshastighed: 10-100 Mbit/s
 • CE-mærket
 • dimensioner: 124 x 192 x 20 mm (HxBxD)
 • skærmstørrelse: 7”
 • skærmopløsning: 1024 x 600
 • vægt: 570 g (ekskl. stik og skruer)

PoE-strømforsyning

 • egnet til touchskærm (550-20102) og ekstern videodørtelefon (550-22001 og 550-22002)
 • type IEEE 802.3af
 • forsyningsspænding: 96 - 264 Vac
 • udgangsspænding: 48 V
 • udgangseffekt: 15,4 W
 • data ind via RJ45-port
 • data og strømforsyning ud via RJ45-port
 • LED status:
  • LED 1 (ON): grøn ved korrekt forsyningsspænding
  • LED 2 (FEJL): rød ved fejlmeddelelse
  • LED 3 (TILSLUTNING): grøn ved gennemført detektering og forbindelse
 • driftstemperatur: 0 – 40 °C
 • lagertemperatur: -25 – +60 °C
 • dimensioner: 36 x 65 x 140 mm (HxBxD)
 • CE-mærket


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.