Skip to main content
Skip table of contents

Vedligeholdelse og fejlfinding af smart motorstyringen, Zigbee®

Nulstillingsfunktion

Hvis du nulstiller smart motorstyringen, sker følgende:

 • Al data slettes. Du skal linke en ny adresse til enheden via Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen
 • Motorstyringen fjernes fra din Niko Home Control-installation
 • Tænd og sluk den indbyggede kontakt (standardstatus)


NULSTILLING AF ZIGBEE® NETVÆRKET

Fra Niko Home Control 2.16 udgivelsen kan en Zigbee® netværksnulstilling iværksættes af programmeringssoftwaren via diagnostiksiden: Diagnostiksiden > Netværksindstillinger > Nulstil Zigbee netværk.

Kun aktive Zigbee® enheder vil modtage nulstillingsbeskederne og slette netværkets interne konfigurationsdata. Disse enheder kan genbruges i et andet Zigbee® netværk uden at skulle nulstilles manuelt.

Aktive enheder er for eksempel 230 V enheder, der altid ’lytter’ til Zigbee® netværket. Zigbee® enheder er kun aktive, når de er i brug og 90 sekunder derefter.

Zigbee® betjeningerne vil ikke modtage besked om systemnulstilling, hvis de ikke er aktive. Det anbefales at nulstille Zigbee® enhederne manuelt (Se Fabriksnulstilling), før de anvendes i et andet Zigbee® netværk.

Zigbee® netværkets nulstillingsfunktion rydder hele Zigbee® netværket,

Opdater smart motorstyringen

Når en opdatering er tilgængelig, får du besked herom i den seneste version af Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home appen. En OTA-opdatering angives ikke via feedback-LED'erne. Kun hvis forbindelsen til smart hubben eller den trådløse bridge afbrydes under OTA-anmodningen, blinker en rød LED kortvarigt.

Alle Zigbee®-enheder opdateres automatisk en efter en. Opdateringen af Zigbee®-enheder begynder maks. 6 timer efter smart hubben eller controlleren er opdateret.

Når en opdatering mislykkes, får du besked i Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen. Zigbee®-enhederne forbliver kompatible med den forrige installerede softwareversion.

Udskiftning af smart motorstyringen

Sluk for strømmen

 1. Fjern den defekte smart motorstyring og installer en ny. Se Installation.
 2. Åbn Niko Home-appen
 3. Fjern/slet den defekte Zigbee®-enhed via menuen (≡) > Indstillinger > Enheder 

  Fra Niko Home Control 2.16 versionen er det muligt at fjerne en individuel Zigbee® enhed via diagnostiksiden i Niko Home Control programmeringssoftwaren (Diagnostiksiden > Zigbee® enheder > Fjern).
 4. Tilføj den nye Zigbee®-enhed via den samme menu
 5. Tilføj den nye Zigbee®-enhed under de ønskede programmeringer.
 6. Dan par mellem smart motorstyringen og Niko Home Control-installationen (se Smart brug af smart motorstyringen, Zigbee® > Introduktion):
  • Via Niko Home Control-programmeringssoftwaren
  • Via Niko Home-appen

Adressen på den defekte smart motorstyring tilsidesættes automatisk, når den nye adresseres.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad sker der med smart motorstyringen, når jeg udskifter eller nulstiller min trådløse smart hub?

Den trådløse smart hub er masteren i Niko Home Control-installationenen. Den skal derfor genadressere Zigbee®-enhederne i tilfælde af nulstilling eller udskiftning.

Det er nogle gange muligt at hente netværksindstillinger fra den defekte smart hub. Kontakt Nikos kundeservice for at kontrollere, at de tidligere indstillinger kan genoprettes.

Gør som følger:

 1. Ved brug af Niko Home Control-programmeringssoftwaren: Adresser samtlige Zigbee®-enheder en efter en under fanen Addressering. (Se Smart brug af smart motorstyringen, Zigbee® > Introduktion.)
 2. Ved brug af Niko Home-appen: forbind alle smart motorstyringer en efter en via menuen (≡)Indstillinger > Enheder > Smart motorstyringer. (Se Smart brug af smart motorstyringen, Zigbee® > Introduktion.)
 3. Tilføj hver Zigbee®-enhed til den ønskede programmering via samme menu for at tilslutte en ny trådløs smart hub.

Hvad sker der med smart motorstyringen, når jeg udskifter eller nulstiller min trådløse bridge?

Smart motorstyringen kan ikke finde det netværk, den tidligere blev føjet til. Den røde LED blinker, og den returnerer til sin standardprogrammering (kontaktstyrer det lokale relæ).

Udfør en fabriksnulstilling for at (gen)forbinde smart motorstyringen til den trådløse bridge. Se Reset mode.


Fejlfinding

Problem

Årsag

Programmering

Jeg ønsker at anvende smart motorstyringen, men jeg har endnu ingen smart hub eller trådløs bridge at forbinde den med

Alle smart 230 V enheder til Niko Home Control kan anvendes i stand-alone funktion, indtil de bliver forbundet med en smart hub eller trådløs bridge. I denne funktion tænder/slukker de kun deres egne kontakter. Motorstyringen har en intern efterløbstid på 0,5 sekunder ved ændring af kørselsretningen i stand-alone og i smart funktion. Denne efterløbstid gør det muligt for motorkondensatoren at aflade sin energi og beskytter motoren mod strømspidser og pludselige ændringer i drejningsmomentet

Min smart hub eller trådløse bridge fungerer ikke længere

Se manualerne til den trådløse smart hub (552-00001) eller den trådløse bridge (550-00640) for yderligere oplysninger om den mulige årsag


Hvis strømmen til smart hubben eller den trådløse bridge slukkes, vil alle de forbundne 230 V enheder fortsætte med at fungere i stand-alone funktion. De vil kun tænde/slukke eller dæmpe deres egne kontakter

Smart motorstyringen kan ikke findes i Niko Home-appen eller programmeringssoftwaren, eller den kan ikke parres i netværket

Strømforsyningen er afbrudt

Tænd for strømforsyningen

Afstanden mellem smart motorstyringen og smart hubben eller den trådløse bridge er for kort

Sørg for, at der er en afstand på mindst 2 meter mellem Zigbee®-enheden og smart hubben eller den trådløse bridge til Niko Home Control.
Der skal være den samme minimumsafstand mellem Wi-Fi-routeren og smart hubben eller den trådløse bridge

Smart motorstyringen og smart hubben, den trådløse bridge eller anden smart enhed er placeret for langt fra hinanden

Sørg for, at der er en afstand på maksimalt 10 meter mellem enheden og smart hub, trådløs bridge eller en efterfølgende smart Zigbee® 230 V enhed.  For at øge rækkevidden kan du f.eks. tilføje en ekstra 230 V-drevet Zigbee®-enhed til netværket

Der er ingen forbindelse mellem Niko Home appen eller laptop/pc og smart hubben eller den trådløse bridge

Kontroller forbindelsen til smart hubben eller den trådløse bridge. Se de respektive produktmanualer for at løse problemet

Belastning tændes ikke

Gruppeafbryderen (MCB) i belysningskredsløbet er deaktiveret eller der er en kortslutning

Kontroller, om lampen overholder belastningsspecifikationerne i manualen

Motorstyringen bruges i en overgangsperiode, hvor RF-forbindelsen til smart hubben eller den trådløse bridge er gået tabt

Efter overgangsperioden skal feedback LED'en blinke rødt, og enheden kan bruges i stand-alone-tilstand

Motorstyringen er defekt

Sluk for smart hubben eller den trådløse bridge for at sætte smart motorstyringen i stand-alone-tilstand. De røde LED'er blinker. Tryk på trykkene, så du kan høre de indbyggede relækontakter. Udskift motorstyringen, hvis du ikke kan høre begge relæer

Lampen er defekt

Tilslut en lampe til smart motorstyringen, som du er helt sikker på, at den virker på. Hvis denne lampe lyser, var den forrige defekt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.