Skip to main content
Skip table of contents

Vedligeholdelse og fejlfinding af den trådløse batteridrevne dobbeltafbryder, Zigbee®

Udskiftning af batteriet

Demonter afbryderen, se Demontering af den trådløse batteridrevne dobbeltafbryder, Zigbee®

Skub det afladede knapcellebatteri ud af batteriholderen. Kasser det som genanvendeligt affald og opbevar det utilgængeligt for børn

Skub et CR2450 knapcellebatteri ind i batteriholderen

Monter samlingen igen, se Installation af den trådløse batteridrevne dobbeltafbryder, Zigbee®

Nulstilling

Den trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder kan nulstilles på tre måder:

Tilbageføring til fabriksindstillinger

Når du tilbagefører den trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder til fabriksindstillingerne, frakobles den din Niko Home Control installation eller tredjepartssystem og alle data fjernes på denne enhed. Du skal parre denne enhed igen med henblik på stand-alone eller smart brug

Hold PROGRAM-knappen nede i 2 sekunder, indtil den blå LED lyser. Tryk ikke længere på PROGRAM-knappen

Hold PROGRAM-knappen nede igen i 10 sekunder. Den blå LED begynder at blinke

Den blå LED er aktiv i 4 sekunder og slukkes derefter igen. Den trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder er blevet tilbageført til fabriksindstillingerne

Strømgenstart

Når du strømgenstarter den trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder, frakobles den din Niko Home Control installation eller tredjepartssystemet. Data på enheden slettes dog ikke. Afbryderen kan bruges igen i det konfigurerede Zigbee® netværk.

Skub knapcellebatteriet ud af batteriholderen 

Vent mindst 45 sekunder, før du skubber batteriet ind, eller tryk på afbryderknappen flere gange for at tillade en fuld strømafladning

Skub et CR2450 knapcellebatteri tilbage ind i batteriholderen
Nulstilling af Zigbee® netværket

Zigbee® netværkets nulstillingsfunktion rydder hele Zigbee® netværket, inklusiv netværkskanalen og netværks-id for aktive Zigbee® enheder.

Fra Niko Home Control 2.16 udgivelsen kan en Zigbee® netværksnulstilling iværksættes af programmeringssoftwaren via diagnostiksiden: Diagnostiksiden > Netværksindstillinger > Nulstil Zigbee® netværk.

Kun aktive Zigbee® enheder vil modtage nulstillingsbeskederne og slette netværkets interne konfigurationsdata. Disse enheder kan genbruges i et andet Zigbee® netværk uden at skulle nulstilles manuelt.

Aktive enheder er for eksempel 230 V enheder, der altid ’lytter’ til Zigbee® netværket. Trådløse batteridrevne Zigbee® enheder er kun aktive, når de er i brug og 90 sekunder derefter. De trådløse batteridrevne enheder vil ikke modtage besked om systemnulstilling, hvis de ikke er aktive. Det anbefales at nulstille de trådløse batteridrevne enheder manuelt (Se Fabriksnulstilling), før de anvendes i et andet Zigbee® netværk.

Opdatering af den trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder

Når en opdatering er tilgængelig, får du besked herom i den seneste version af Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen. Alle Zigbee® enhederne opdateres automatisk over-the-air (OTA) enkeltvis. Opdateringen af Zigbee® enheder begynder maks. 6 timer efter smart hubben eller controlleren er opdateret.

En OTA-opdatering angives ikke med en feedback-LED. Enheden fortsætter med at fungere, hvis RF-forbindelsen til smart hubben eller den trådløse bridge ikke er aktiv under OTA-anmodningen. Se LED-programmering for yderligere oplysninger.

Når en opdatering mislykkes, får du besked i Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen. Zigbee® enheden forbliver i drift med den tidligere installerede softwareversion.

Udskiftning af den trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder

 1. Fjern den fejlbehæftede trådløse batteridrevne dobbeltafbryder og installer en ny. Se Installation.
 2. Åbn Niko Home appen.
 3. Fjern/slet den defekte Zigbee® enhed via menuen (≡) > Indstillinger > Enheder 


  Fra Niko Home Control 2.16 versionen er det muligt at fjerne en individuel Zigbee® enhed via diagnostiksiden i Niko Home Control programmeringssoftwaren (Diagnostiksiden > Zigbee® enheder > Fjern). Fjernelse af en individuel Zigbee® enhed vil tvinge den til at forlade netværket og aktivere fabriksindstillingerne. Men når en Zigbee® enhed er uden for RF-området, vil den ikke blive slettet fra netværket og kan endda dukke op igen i diagnosticeringsvisningen, hvis Zigbee® enheden vender tilbage inden for RF-dækningen af Zigbee® netværket. Vi anbefaler at nulstille Zigbee® enheden manuelt, før du bruger den i et andet netværk.

 4. Tilføj den nye Zigbee® enhed via menuen (≡) > Indstillinger > Enheder 
 5. Tilføj den nye Zigbee® enhed under de ønskede programmeringer.

 6. Par den nye trådløse batteridrevne dobbeltafbryder med Niko Home Control installationen:

Du behøver ikke at fjerne adressen på en defekt trådløs batteridrevet Zigbee® dobbeltafbryder under fanen Adressering, da den automatisk vil blive overskrevet, når du adresserer den nye trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad sker der med den trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder, når jeg udskifter eller nulstiller min trådløse smart hub?

Den trådløse smart hub er masteren i Niko Home Control installationen. Den skal derfor genadressere Zigbee® enhederne i tilfælde af nulstilling eller udskiftning.

Det er nogle gange muligt at hente netværksindstillinger fra den defekte smart hub. Kontakt Nikos kundeservice for hjælp til at undersøge, om de tidligere indstillinger kan genoprettes.

Gør som følger:

 1. Ved brug af Niko Home Control programmeringssoftwaren: Adresser samtlige Zigbee® enheder en efter en under fanen Adressering. (Se Introduktion via Niko Home Control programmeringssoftwaren)
 2. Ved brug af Niko Home appen: forbind alle trådløse batteridrevne afbrydere en efter en via menuen (≡)Indstillinger > Enheder > Smart afbrydere. (Se Introduktion af en Zigbee® enhed via Niko Home appen)
 3. Tilføj hver Zigbee® enhed til den ønskede programmering via samme menu for at tilslutte en ny trådløs smart hub.

Hvad sker der med den trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder, når jeg udskifter eller nulstiller min trådløse bridge?

Den trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder kan ikke finde det netværk, den tidligere var tilsluttet. 

For at tilknytte den trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder til den nye trådløse bridge, skal du først tilbageføre den trådløse batteridrevne Zigbee® enhed til fabriksindstillingerne. Se Nulstillingsfunktion.


Fejlsøgning

Problem

Årsag

Programmering

Den batteridrevne afbryder kan ikke findes i Niko Home appen eller programmeringssoftwaren



Strømforsyningen til den trådløse smart hub til Niko Home Control er slukket

Tænd for strømforsyningen til den trådløse smart hub til Niko Home Control

Batteriet i Zigbee® afbryderen er afladet

En advarsel om lavt batteri vises med en rød LED.  Denne advarsel vises først, når programknappen holdes nede i længere tid (eksempel: Nulstil). Udskift knapcellebatteriet (se afsnittet Udskiftning af batteri). Vær opmærksom på, at program-LED'en forbliver slukket, når batterispændingsniveauet er under minimum


Modtageren reagerer aldrig, når jeg trykker på et Zigbee® afbrydertryk i stand-alone funktion

Batteriet i Zigbee® afbryderen er afladet

Zigbee® afbryderen er ikke parret korrekt med modtageren

Nulstil den batteridrevne Zigbee® afbryder, hvis den tidligere var parret med et Zigbee® netværk.Par afbryderen med en stand-alone modtager (se afsnittet Stand-alone brug), Niko Home Control (se afsnittet Konfiguration af en batteridrevet Zigbee® afbryder i Niko Home Control) eller et tredjeparts Zigbee® netværk (se afsnittet Konfiguration af en batteridrevet Zigbee® afbryder i et tredjepartssystem)

En anden batteridrevet Zigbee® afbryder er parret med modtageren

Den batteridrevne Zigbee® afbryder er monteret udenfor modtagerens rækkevidde eller flyttes nogen gange udenfor rækkevidden

Flyt den batteridrevne Niko Zigbee® afbryder tættere på modtageren, eller brug en RF-repeater (en 230 V drevet Zigbee® 3.0 enhed) inden for Niko Home Control eller tredjepartsnetværket

Der er hindringer i radiosignalets vej, som dæmper signalet

Flyt den batteridrevne Niko Zigbee® afbryder, eller brug en RF-repeater (en 230 V drevet Zigbee® 3.0 enhed) inden for Niko Home Control eller tredjepartsnetværket

En støjsender eller en interferenskilde blokerer signalerne fra den batteridrevne Zigbee® afbryder til modtageren

Flyt den batteridrevne Niko Zigbee® afbryder eller Zigbee® modtager, fjern interferenskilden eller brug en RF-repeater (en 230 V drevet Zigbee® 3.0 enhed) inden for Niko Home Control eller tredjepartsnetværket

Den batteridrevne Zigbee® afbryder er defekt

Udskift afbryderen. Par den nye batteridrevne Zigbee® afbryder med modtageren. Enhederne skal måske først nulstilles

Modtageren reagerer ikke altid, når jeg trykker på den batteridrevne Niko Zigbee® afbryder


Modtageren er placeret på grænsen til radiodækningsområdet

Installer den batteridrevne Niko Zigbee® afbryder tættere på modtageren, eller brug en RF-repeater inden for Niko Home Control eller tredjepartsnetværket

En støjsender eller en interferenskilde blokerer signalerne fra den batteridrevne Niko Zigbee® afbryder til modtageren

Flyt den batteridrevne Niko Zigbee® afbryder eller -modtager, fjern interferenskilden eller brug en RF-repeater inden for Niko Home Control eller tredjepartsnetværket

Jeg har udskiftet en batteridrevet Easywave-afbryder med en batteridrevet Zigbee® afbryder, og min opsætning virker ikke længere


Zigbee® afbryderen er ikke konfigureret korrekt

Nulstil Zigbee® afbryderen og gentag parringen. Sørg for, at Zigbee® batteriafbryderen er inden for RF-rækkevidde af en 230 V Zigbee® enhed

Den batteridrevne Zigbee® afbryder er uden for RF-rækkevidde af en 230 V drevet Zigbee® enhed

Anbring den batteridrevne Zigbee® afbryder inden for RF-rækkevidde (maks. 10 m) af en 230 V drevet Zigbee® enhed, nulstil afbryderen og gentag parringen

Tilføj en eller flere Zigbee® repeatere (en 230 V Zigbee® enhed), hvis afstanden mellem to Zigbee® enheder overstiger 10 m eller hvis byggematerialer skaber forhindringer for radiosignalet. Ved at tilføje flere repeatere på tværs af bygningen kan der skabes et mesh-netværkssystem for at mindske afstanden og således opbygge et robust og stabilt trådløst netværk

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.