Skip to main content
Skip table of contents

Tilslutning af din Digital black, 24 V til din Niko Home Control installation

Sørg for at følge nedenstående trin, når du tilslutter din Digital black til din Niko Home Control installation:

 1. Kontroller, om du har alt, hvad du har brug for.

 2. Onboard din Digital black.

 3. Opdater din Digital black.


Forudsætninger

Onboarding af din Digital black, 24 V

 • Du skal linke Digital black til din Niko Home Control installation via Niko Home appen. Denne proces kaldes "onboarding". Niko Home appen guider dig igennem onboarding-processen.

 • Du skal ikke adressere Digital black i Niko Home Control programmeringssoftwaren.

 • Tænd for strømmen (230 V).

 • Du kan onboarde og konfigurere Digital black med Niko Home appen (version 2.7.4 eller nyere). For at konfigurere din Digital black har Niko Home appen brug for adgang til din lokalitet. Kontroller dine appindstillinger. Geninstaller Niko Home appen, hvis du stadig ikke kan onboarde Digital black.

 • Du kan kun onboarde én Digital black ad gangen ved hjælp af Niko Home appen på en smartphone. Niko arbejder på en løsning og vil opdatere denne side, så snart den er tilgængelig.

 • Du skal vælge programmeringer for hver Digital black individuelt.

Sørg for, at din mobilenhed er tilstrækkeligt opladet, inden du starter onboarding-processen. På et tidspunkt i processen opretter Digital black en direkte Wi-Fi-forbindelse med din mobilenhed. Denne WiFi-forbindelse kræver tilstrækkelig batteristrøm. Hvis din batteristrøm er for lav, lykkes det muligvis ikke at onboarde din Digital Black.


 1. Tænd Digital black og vent, indtil skærmbilledet med QR-koden vises. Hvis den endnu ikke er installeret, skal du scanne QR-koden for at installere Niko Home appen på din mobilenhed. 2. Tryk på knappen Næste på skærmen. 3. Åbn Niko Home appen, og log ind med dine installationsoplysninger. Se Softwaremanual Niko Home Control II > Et par koncepter > Registrer installation for detaljer om dine installationsoplysninger.

 4. Tilføj din Digital black til installationen som følger:

  1. Via hamburger-menuen > Indstillinger > Enheder > Digital blacks.

  2. I et rum > tryk på "+" > Tilføj enhed > Digital black.

 5. Niko Home appen guider dig igennem resten af onboarding-processen.

 6. Scan QR-koden med din mobilenhed for at linke Digital black til din Niko Home Control installation.

 7. Hold din mobilenhed tæt på din Digital black under onboarding-processen.

Kontroller siden for Wi-Fi-netværksopsætningen, hvis du ikke kan onboarde din Digital black.

Opdatering af Digital black, 24 V

Digital black termostatfunktionen er kun tilgængelig fra version 2.8 eller nyere. Se Niko Home Control II udgivelsesnoterne for mere information om den nyeste tilgængelige software.

 • En aktiv internetforbindelse er påkrævet for at opdatere softwaren til Digital black.

 • Opdateringen af din Digital black tager kun et par minutter.

 • I løbet af denne opdateringen er det ikke muligt at betjene programmeringerne på din Digital black.

 • Nogle standard Android-meddelelser og -skærme vises under opdateringen.

 • Opdateringen afsluttes med en automatisk genstart af din Digital black, hvorefter din Digital black genoptager normal drift.

Digital black søger efter opdateringer inden for 5 min. efter den første onboarding.

 1. Når en opdatering er tilgængelig, vises en pop-op-meddelelse øverst på skærmen. Du kan stadig betjene programmeringerne på din Digital black. 2. Tryk på knappen Opdater for at hente opdateringen. 3. Tryk på knappen Opdater for at installere opdateringen med det samme. Det tager et par minutter at opdatere din Digital black.

  Du må ikke nulstille din Digital black eller afbryde strømmen i løbet af opdateringen. Dette kan blokere din Digital black.

 4. Digital black genstarter automatisk efter en vellykket opdatering og genoptager normal drift.
  Hvis opdateringen mislykkes, sørger en tilbagefaldsmekanisme for, at Digital black vender tilbage til den tidligere softwareversion.

  Se siden Opdatering af din Digital black, 24 V for mere information om opdatering af din Digital black.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.