Skip to main content
Skip table of contents

Installering af tryk interface

Trykinterfacet kan sættes i en enkelt europadåse (ikke et Niko-produkt) og tilsluttes i Niko Home Control til busforbindelse.
Et mekanisk Niko enkelt- eller dobbelttryk, også de stænktætte versioner (designserien Hydro), kan monteres på europadåsen.
Trykinterfacernes LED-enheder med feedback LED er egnede til de mekaniske Niko enkelt- og dobbelttryk med linse, også de stænktætte versioner med linse (designserien Hydro).

Kredsløbsdiagram

  • Trykinterface må kun forbindes til en SELV (ekstra lav spænding) kontakt og IKKE til 230 V spænding.
  • Kabellængden mellem trykinterfacet og tryk eller transistorudgang må højst være 2 meter.
  • Trykinterface kan bruges i et udendørs miljø, forudsat at enheden er udstyret med et stænktæt hus (fx designserien Hydro).

550-20000

Sørg for, at der ikke er kontakt imellem løse ledninger og andre ledninger. Dette kan forstyrre Niko Home Control buskommunikationen og strømtilførslen til andre enheder på bussen.


A. Busstik

B. Kredsløbsleder 1, 2, 3 og 4

C.  Fælles leder550-20025

Fjern ikke LED'erne fra dette interface, og skift dem ikke ud med andre LED-elementer og anvend ikke LED-udgangene til andre formål. 

A. Busstik

B. Kredsløbsledere 1 og 2

C. Fælles

D. Feedback LED 1 og 2Installation

For at tilslutte tryk-interface:

  1. Tilslut buslederen på busstikket (A).
  2. Lav om nødvendigt en sløjfe på buslederen til andre betjeninger i Niko Home Control installationen.
  3. Tilslut kredsløbslederen (B) på den ene ende af det potentialfrie tryk eller NPN-transistorudgangen
  4. Tilslut den blå fælles leder (C) til den anden ende af det potentialfri tryk eller NPN-transistorudgangen.
  5. I trykinterfacet med LED, indsæt LED(erne) (D) i de tilstedeværende åbning(er) på det potentialfri tryk.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.