Skip to main content
Skip table of contents

Installationsforberedelser for buskabel

Følg retningslinjerne herunder ved installation af Niko Home Control med controller.

Retningslinjer for buskabel

 • Brug et buskabel med mindst to ledninger. Vælg to ledninger (to farver) og brug disse i hele installationen. Buskablingen, der bruges til tilslutning af betjeningselementerne, er ikke-polariseret.
 • Kobberdiameteren i hver ledning skal være mellem 0,5 og 1 mm. Tværsnitsarealet af den valgte kobbertråd bestemmer den maksimale tilladte kabellængde mellem controlleren og det fjerneste betjeningselement.

Kobberdiameter

Kobberets tværsnitareal

Maksimalt tilladte kabellængde til masteren

0.5 mm

0.20 mm² (fx UTP, FTP, STP mindst AWG24)

100 m

0.6 mm

0,25 mm² (fx TPVF)

150 m

0.8 mm

0.50 mm² (fx SVV, JYSTY)

250 m


 • Buskablet til betjeningspunkterne har fri topologi. Det betyder, at buskablerne kan lægges ud i en stjerne eller i en bus-topologi eller en kombination af disse. Tommelfingerreglen er, at der pr. strømforsyning eller controller skal bruges mindst to buskabler imellem el-tavlen og betjeningspunkterne. Læg ikke kabler i sløjfe.
 • Den samlede buskabellængde i en enkelt installation må ikke være længere end 1000 m.

Retningslinjer for betjeningspunkter

 • NO-tryk med eller uden status LED:
  • Skal installeres 90 til 110 cm over gulvniveau.
  • Skal monteres på en eller flere vægmonterede busprint (en indbygningsdåse er nok til flere vægmonterede busprint).
  • Skal tilsluttes på et to-leder buskabel.
 • NO-tryk med display (termostat, HVAC termostat, tryk for scenariestyring, eco-display):
  • Skal installeres 120 til 150 cm over gulvniveau.
  • Skal monteres på en standard enkelt indbygningsdåse.
  • Skal tilsluttes på et to-leder buskabel.
   For at fungere korrekt anbefales det at begrænse antallet af tryk med display til i alt 20. Pr. installation kan maksimalt 20 (HVAC) termostater og fem eco-displays installeres.
 • Indendørs bevægelsessensorer:
  • Skal installeres 90 til 110 cm over gulvniveau.
  • Skal monteres på en standard enkelt indbygningsdåse
  • Skal tilsluttes på et to-leder buskabel.
 • Touchskærme:
  • Skal installeres i øjenhøjde.
  • Skal monteres på en standard enkelt indbygningsdåse.
  • Skal tilsluttes på et IP-kabel (snoet par), der kan også levere strøm (med en Power-over-Ethernet strømforsyning) eller på et IP-kabel og et 26VDC strømkabel.
  • I alt 10 IP-enheder, der er aktive på samme tid, kan bruges pr. installation.
 • Digital black 24 V

Regler for installation af el-tavle

 • Standard Niko Home Control installationen omfatter en controller. Andre moduler kan fås separat.
 • El-tavlens layout bruger et venstre til højre samlingssystem. Installer controlleren først. Monter derefter alle andre Niko Home Control moduler på DIN-skinner, og forbind dem med skydekontakt. Placer ikke dæmpermoduler umiddelbart ved siden af, over eller under controlleren.
 • Maksimalt 12 Niko Home Control moduler kan forbindes pr. DIN-skinne.
 • Maksimalt 20 DIN-skinner kan anvendes pr. installation.
 • Der bør først anvendes en buskobler eller om nødvendigt en anden strømforsyning på alle nye DIN-skinner. Slut alle fire tilslutningsklemmer (+, -, B1 og B2) til de tilsvarende tilslutningsklemmer på buskobleren eller strømforsyningen på de forrige og de næste skinner.
 • Der kan maksimalt bruges strømforsyningsmoduler pr. installation. For at beregne hvor mange ekstra strømforsyninger, du har brug for, se Ekstra strømforsyning.
 • En installation kan have flere el-tavler. Tilslut el-tavlerne på samme måde som buskoblerne og strømforsyningsmodulerne på tavlen, dvs. brug fire ledninger. Hvis kabellængden imellem el-tavlerne er mere end 20 m, skal der bruges en ny strømforsyning til den næste tavle.
 • Sørg for, at lavspændingssignalkabler, fx buskabel, IP-kabel og eventuelle kabler, der er tilsluttet SELV-komponenter, holdes adskilt fra 230V-kabler. Dette forhindrer krydstale og funktionsfejl.

Retningslinjer for programmering

 • Programmer installationen via computeren. Softwaren er kompatible med PC og Mac.
 • Via programmeringssoftwaren er der adgang til diagnostik-siden, som giver dig mulighed for at foretage en hurtig analyse af  installationens design og funktion.


Gå til www.niko.eu. Vælg Support øverst på siden og gå til Systemmanualer for at se systemmanual for Niko Home Control. Denne online guide giver yderligere hjælp til programmering af Niko Home Control installationen, både på selve installationsstedet og hjemme, når du forbereder installationen. Med en brugervenlig søgefunktion kan du nemt navigere til de oplysninger, der er nødvendige for at programmere installationen tilpasset til hver enkeltkunde: lige fra programmering af basisfunktioner og ofte anvendte scenarier med hensyn til tavle-layout og referencer til ofte stillede spørgsmål. Systemmanualen opdateres løbende med nye funktioner og scenarier. Den nyeste version kan altid findes online.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.