Skip to main content
Skip table of contents

Brug af Digital black, 24 V termostatens brugerinterface

Generelt kan du betjene termostatens brugerinterface på samme måde som andre betjeningstryk på dit display. Se siden Sådan bruger du din Digital black, 24 V for flere oplysninger om, hvordan du navigerer imellem og aktiverer betjeningstryk.

Specielt for denne termostatfunktion kan følgende programmeringer ændres:

  • Aktiver en tilsidesættelse af det aktive ugeprogram ved at vælge den ønskede tilsidesættelsestemperatur og varighed, som tilsidesættelsen skal være aktiv for.
  • Deaktiver tilsidesættelsen, og vend tilbage til et program.
  • Ændr et program (DAG, NAT, ECO, SLUK, AFKØL, PROGRAM 1, PROGRAM 2, PROGRAM 3).
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.