Skip to main content
Skip table of contents

Sådan bruger du din Digital black, 24 V

Digital black har et touchskærminterface. Du kan betjene Digital black på samme måde som du betjener din mobilenhed.

ProgrammeringIllustrationFormål
kort tryk

for at kontrollere programmeringer eller ændre en værdi
langt tryk

for at åbne 2-niveaustyring (f.eks. niveaujustering)
swipe til siden

for at gå til andre tryk eller andre sider
bladring

for at gå til en minimum- eller maksimumværdi eller foruddefinerede mellemværdier (f.eks. lav, mellem, høj, boost)
swipe opad

for at justere et niveau

Nærhedssensor

Digital black har en indbygget nærhedssensor. Denne sensor har et fast interval på 0-30 cm i en kegleform.

Digital black forlader standbytilstanden, hvis du nærmer dig skærmen i dette område.

Lyssensor

Digital black har en indbygget lyssensor. Denne sensor bruges kun til automatisk justering af skærmens lysstyrke i henhold til det omgivende lys.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.