Skip to main content
Skip table of contents

Termostatfunktion

  • Digital black må kun bruges som en termostat under normale boligforhold.
  • For at bruge Digital black som en termostat skal din Niko Home Control installation være udstyret med det nødvendige varme- eller kølemodul samt controller.

Beskrivelse

Denne Digital black, 24 V-variant er udstyret med en temperatursensor og algoritme. Den kan programmeres som en zonetermostat ved kobling med et Niko Home Control varme-/kølemodul (550-00150) eller koblingsmodul (550-00103 eller 550-00106) programmeret til elvarme. Når Digital black anvendes som termostat, kan du definere indstillingsværdier og ugeprogrammer i Niko Home appen.

Den understøtter de medfølgende sætpunkter for Niko Home Control (dag, nat, eco, slukket, køling) samt ugeprogrammer (2 opvarmningsprogrammer + 1 køleprogram). Du kan indstille eller ændre disse sætpunkter og programmer ved hjælp af Niko Home appen.

Du kan også bruge Niko Home appen til at vise temperaturstyring på din Digital black fra andre Niko Home Control opvarmnings/afkølingszoner eller tilsluttede opvarmningssystemer fra tredjeparter.

Kendte begrænsninger

  • Du kan programmere maks. 20 Digital black, 24 V som termostater (= opvarmnings/afkølingszoner) i din Niko Home Control installation.
  • For hver temperaturzone kan du kun konfigurere 1 Digital black som termostat (med aktiveret temperatursensor og algoritme) i din Niko Home Control installation. Men du kan installere flere Digital black i den samme temperaturzone for at betjene andre programmeringer eller vise temperaturen (valgt via Niko Home appen).
  • Den avancerede handling HVAC pr. termostat understøttes i øjeblikket ikke for Digital black som en termostat i Niko Home Control programmeringssoftwaren.

Aktivering af displayet

Undgå meget lang eller for hyppig aktivering af Digital black display, da dette kan have indflydelse på temperaturmålingen inde i Digital black i nogen tid herefter.

Hvis displayet aktiveres for længe eller for ofte, indstilles temperaturstyringen, indtil Digital black vender tilbage til sit normale interne operationelle temperaturområde.

Nærhedssensor

Digital black har en indbygget nærhedssensor. Denne sensor har et fast interval på 0-30 cm i en kegleform. Digital black forlader standbytilstanden, hvis du nærmer dig skærmen i dette område.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.