Skip to main content
Skip table of contents

Aktivering af Digital black, 24 V som termostat

Forudsætninger

  • Du har programmeret din Digital black med Niko Home Control programmeringssoftwaren og uploadet programmet til din installation.
  • Du har onboardet din Digital black ved hjælp af Niko Home appen.

Onboarding af Digital black, 24 V som termostat

I forbindelse med onboarding-processen af din Digital black som en termostat i Niko Home appen kan du indstille eller ændre følgende parametre for en opvarmnings-/afkølingszone:

ParameterIndstil eller ændr programmering
Kalibrering
  • For at opnå en mere nøjagtig temperaturaflæsning kan du måle rumtemperaturen med et klassisk termometer (helst midt i rummet i 1,5 m højde) og indstille deltaet mellem den faktisk målte temperatur og den viste temperatur på din Digital black.
  • For at indstille værdien i Niko Home appen skal du bruge formlen "kalibreringsforskydning = målt temperatur - vist temperatur".
Indstillingspunkt for DAG, NAT, ECO, SLUK og AFKØLJuster standardtemperaturen til det ønskede temperaturniveau for hvert af de indstillede punkter.
Programmer om ugen (2 opvarmningsprogrammer + 1 afkølingsprogram)
  • Tilpas de medfølgende tidsplaner i henhold til dine behov.
  • Tilføj, ændr, fjern indstillingspunkter.
  • Ændr aktiveringstider pr. indstillingspunkt.
  • Du kan let kopiere en dag i ugeprogrammet til den næste dag.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.