Skip to main content
Skip table of contents

Programmering af Digital black, 24 V som en termostat

For at oprette opvarmnings- eller afkølingszoner i din Niko Home Control installation skal du programmere opvarmnings- eller afkølingsfunktioner med Niko Home Control programmeringssoftwaren.

Du kan bruge Digital black, 24 V som en termostat ved følgende avancerede programmeringer:

  • opvarmning/køling pr. kreds

  • elektrisk opvarmning

Den avancerede programmering HVAC pr. termostat understøttes i øjeblikket ikke for Digital black som en termostat i Niko Home Control programmeringssoftwaren.

Under programmeringen skal du sørge for at:

  • Give din Digital black et meningsfuldt navn for at undgå at tilføje den forkerte Digital black som en termostat i en opvarmnings/afkølingszone i løbet af onboarding-processen. Ellers fungerer din zonetemperaturstyring ikke korrekt.

  • Du føjer hver Digital black, der er knyttet til en opvarmningsprogrammering, til det korrekte rum i forbindelse med programmeringen.

Se Niko Home Control II programmeringssoftwaremanualen for yderligere oplysninger om programmering af opvarmnings/afkølingsfunktioner.

Fast opvarmningscyklus, backup

Du kan programmere en fast opvarmningscyklus pr. opvarmningsprogrammering  (i % af opvarmning pr. time). Indstil denne faste opvarmningscyklus i henhold til den termodynamiske funktion for dit opvarmningssystem.

Denne cyklus forhindrer underkøling af din opvarmningszone i tilfælde af, at Wi-Fi-signalet bortfalder ved din Digital black, f.eks. din Wi-Fi-router går i stykker. 

Når den faste opvarmningscyklus aktiveres på grund af et forbindelsestab, sendes en brugerdefineret push-notifikation til din mobilenhed for at underrette dig om dette.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.