Skip to main content
Skip table of contents

Viessmann – Trådanslutning – Uppvärmning/kyla i flera zoner

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

Specifika elledningar krävs.Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en ansluten kontrollenhet II.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.17 eller senare).

Du behöver följande om du vill använda Niko Home Controls termostatkontroll med flera zoner:

 • en digital potentialfri sensormodul för Niko Home Control (550-00210) med minst en ledig ingång

 • en extra 230V/potentialfri kontaktmodul (t.ex. Finder 22.32.0.230.1xx0) för Viessmann-installationer med en bas

 • en uppvärmnings- eller kylmodul för Niko Home Control (550-00150) (per fyra zoner, en extra modul krävs)

 • en termostat per zon:

  • en Digital black, 24 V (550-1800X)

  • en tryckknapp med LED och komfortsensorer

Logo Viessmann

Ditt partnersystem uppfyller följande krav:

 • Det är ett Viessmann-värmepumpssystem som stöder:

  • endast uppvärmning

  • uppvärmning/kyla

 • Det har en bufferttank

En kontakt på värmepumpen anger om läget uppvärmning/kyla är aktivt.

Kopplingsschema för uppvärmning/kyla i flera zoner

Tabellen nedan visar hur du kan använda Niko Home Control med ditt Viessmann-system och aktivera Niko-rutiner.

Inställning av Niko Home Control

Kopplingsschema

Aktivera en Niko-rutin med en partner

Uppvärmning/kyla i flera zoner –
Omkopplingen mellan lägena uppvärmning/kyla inleds av partnersystemet
(ingen pumpkontroll behövs)

Vitocal med W01C:

Wiring diagram Viessmann

Vitocal med en bas:

Wiring diagram Viessmann

En kontakt på värmepumpen skickar signalen till Niko Home Control-installationen för att växla från uppvärmning till kyla och vice versa.

Vid användning av Viessmann Vitocal med W01C-kontroll:

 • Sätt i anslutningskontakten 211.5 (sensoringång) i en ingång på NHC:s digitala potentialfria sensormodul

Vid användning av Viessmann Vitocal med en bas:

 • Sätt i anslutningskontakten 171.8 (230V L-tråd) och anslutningskontakten 171.6 (230V N-tråd) via en extern 230V till potentialfria reläer i en ingång på NHC:s digitala potentialfria sensormodul

Uppvärmning/kyla med ställdon i flera zoner kan bara utföras om följande villkor är uppfyllda:

 • Värmepumpen har en bufferttank som är parallellt ansluten, samt en ytterligare förbikopplingskrets.

 • Värmepumpen tar bara med den väderberoende kontrollen, klockprogrammet (eller det manuella) och flödestemperatur T0 i beräkningen.

 • Värmepumpen väljer mellan uppvärmning och kyla beroende på vädret. Niko Home Control-termostaterna måste forceras/blockeras i rätt läge via Niko Home Controls digitala ingångsmodul som är ansluten till utgången PK2.

  • Stängd ingång = kyla

  • Öppen ingång = uppvärmning

Exempel på HVAC-programmering finns bland Niko Home Controls programmeringsexempel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.