Skip to main content
Skip table of contents

Solläge

På grund av ändrad lagstiftning är det viktigare än någonsin att utnyttja solenergin som genereras av solpaneler optimalt. Om du ökar din egenförbrukning minskar distributionskostnaderna som du betalar till elnätsoperatören.
Hur dessa distributionskostnader implementeras varierar mellan olika länder. Allmänt beräknas distributionskostnaderna utifrån antalet kWh som du köper från elnätet. Antalet kWh som du själv injicerar i elnätet (till exempel från solpaneler) dras inte av (eller endast delvis).

Vad kan du göra med solläget?


Solläget är en rutin i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Solläget mäter om det finns överproduktion från dina solpaneler. Niko Home Control mäter genom en anslutning till den smarta/digitala mätaren eller med hjälp av mätklämmorna om du injicerar el i elnätet varje sekund. När det finns en konstant injektion (>300 W) under en förinställd period kan solläget aktivera apparater automatiskt. Du kan konfigurera vilka apparater, och i vilken ordning de ska aktiveras, i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller i Niko Home-appen.

Vad behöver du?


Niko Home Control för traditionell installationNiko Home Control för bussinstallation

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Din installation har en trådlös gateway.
 • Din installation är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.8.5 eller senare).
 • Du har en P1-kabel (medföljer den trådlösa gatewayen).
 • Du har en av följande digitala eller smarta mätare med en aktiv P1-port:
  • digital mätare från Fluvius
  • smart mätare från Ores
  • smart mätare från Sibelga
  • smart mätare från Resa
  • smart mätare DSMR med version 2, 4 eller 5 (Nederländerna)
 • Om du är i Belgien måste du kontakta din nätleverantör för att aktivera P1-porten.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Din installation har en ansluten kontrollenhet II.
 • Din installation har en elmätare (3 kanaler).
  Mätkanalerna är anslutna till huvudanslutningen bakom mätaren och konfigureras som Avläsningstyp = global mätare.
 • Din installation är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.10 eller senare).

Vilka enheter kan du aktivera med solläget?


Hur aktiverar jag anslutningen mellan solläget och tredjepartsenheten?


Du kan aktivera enheter från Niko-partners med ett partner-API. Om du har en smart enhet kan du aktivera anslutningen med IFTTT.

Partner-API

Solläget kan initiera vissa åtgärder i partnersystemet. Du kan till exempel ställa in värmen några grader högre när dina solpaneler överproducerar eller höja temperaturen på varmvattensystemet.

Mer information om de olika systemen finns på våra partnermärkens respektive sidor.

IFTTT

Har du en smart enhet som du vill aktivera med solläget? Det kan också göras med anslutningen mellan Niko Home Control och IFTTT. Du kan aktivera mer än 500 olika system genom IFTTT när dina solpaneler överproducerar.

Procedur
 1. Aktivera länken mellan din Niko Home Control och den smarta enhetens IFTTT-appletprogram.
 2. Gör följande i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran:
  1. Skapa en virtuell enhet.
  2. Skapa en enkel åtgärd med den virtuella enheten som endast visas i appen och/eller på pekskärmen.
 3. Gör följande i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller i Niko Home-appen:
  1. Skapa sollägesrutinen.
  2. Välj den virtuella enheten som en av enheterna i solläget.
 4. Gå till IFTTT-webbplatsen och skapa ett IFTTT-recept:
  1. Gå till https://ifttt.com/create/.
  2. För If This, (Om detta) väljer du Niko Home Control-tjänsten.
  3. Klicka på utlösaren Device turned on (Enhet påslagen) och välj den virtuella enheten.
  4. Klicka på Create trigger (Skapa utlösare).
  5. För Then That, (Så det) väljer du tjänsten och åtgärden som du vill aktivera när dina solpaneler överproducerar.
  6. Klicka på Connect (Anslut).

Hur avaktiverar jag anslutningen mellan solläget och en enhet?


Om du inte vill aktivera de anslutna enheterna när dina solpaneler överproducerar kan du avaktivera solläget i Niko Home-appen, på pekskärmen eller på Digital black på fliken Kontroll.

Du kan använda programmeringsprogramvaran eller menyn Inställningar för att lägga till enheter till solläget, eller ta bort dem. På så sätt kan du fortsätta optimera din Niko Home Control-installation.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.