Skip to main content
Skip table of contents

Remeha – Trådanslutning – Uppvärmning/kyla i flera zoner

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

Specifika elledningar krävs.Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en ansluten kontrollenhet II.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.17 eller senare).

Du behöver följande om du vill använda Niko Home Controls termostatkontroll med flera zoner:

 • en kopplingsaktor för Niko Home Control (550-00103 eller 550-00106) med en ledig utgång

 • en digital potentialfri sensormodul för Niko Home Control (550-00210) med minst en ledig ingång

 • en uppvärmnings- eller kylmodul för Niko Home Control (550-00150) (per fyra zoner, en extra modul krävs)

 • en termostat per zon:

  • en Digital black, 24 V (550-1800X)

  • en tryckknapp med LED och komfortsensorer

Logo Viessmann

Ditt partnersystem uppfyller följande krav:

 • Det är ett Remeha-värmepumpssystem som stöder:

  • endast uppvärmning

  • uppvärmning/kyla

 • Det har en bufferttank

X1-utgångskontakten på SCB-01-kortet anger om läget uppvärmning/kyla är aktivt.

R-bussens ingångskontakt på EHC-05 Neptuna PCB används för begäran av värme/kyla.

Kopplingsschema för uppvärmning/kyla i flera zoner

Tabellen nedan visar hur du kan använda Niko Home Control med ditt Remeha-system och aktivera Niko-rutiner.

Inställning av Niko Home Control

Kopplingsschema

Aktivera en Niko-rutin med en partner

Uppvärmning/kyla i flera zoner –
Omkopplingen mellan lägena uppvärmning/kyla inleds av partnersystemet
(ingen pumpkontroll behövs)

EHC-05 Neptuna PCB:

Wiring diagram Remeha

SCB-01-kort:

Wiring diagram Remeha

R-bussens ingång på kontakten X12 på EHC-05 Neptuna PCB används för begäran av värme/kyla. Du måste ansluta de 2 ingångarna på den R-bussen till NHC HVAC-modulens H/C-utgång och common

X1-utgångskontakten på SCB-01-kortet anger om läget uppvärmning/kyla är aktivt. Du måste ansluta NO- och common-utgångarna från X1-kontakten till en ingång och common på den digitala potentialfria NHC-sensormodulen

Uppvärmning/kyla med ställdon i flera zoner kan bara utföras om följande villkor är uppfyllda:

 • Värmepumpen har en bufferttank som är parallellt ansluten, samt en ytterligare förbikopplingskrets.

 • Värmepumpen tar bara med den väderberoende kontrollen, klockprogrammet (eller det manuella) och flödestemperatur T0 i beräkningen.

 • Värmepumpen väljer mellan uppvärmning och kyla beroende på vädret. Niko Home Control-termostaterna måste forceras/blockeras i rätt läge via Niko Home Controls digitala ingångsmodul som är ansluten till utgången X1.

  • Stängd ingång = kyla

  • Öppen ingång = uppvärmning

Exempel på HVAC-programmering finns bland Niko Home Controls programmeringsexempel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.