Skip to main content
Skip table of contents

Remeha och Niko Home Control

Vad kan du göra med Remeha och Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Remeha-system kan du göra följande:

 1. I kombination med Niko Home Control kan ditt Remeha-system användas till att utföra uppvärmning och kyla i flera zoner.
  Anslut ditt Remeha-system med Niko Home Controls modul för uppvärmning eller kyla i flera zoner (550-00150) och tryckknappar med LED och komfortsensorer.
  Flera olika funktioner finns tillgängliga beroende på om din Niko Home Control-installation har en gateway eller en ansluten kontrollenhet.

 2. Dessutom kan du utföra energirutiner med Niko Home Control: solläge och läge för toppbelastningsutjämning.
  Du kan aktivera de här funktionerna genom att ansluta ditt Remeha-system via SG-klara kontakter.

Uppvärmning och kyla i flera zoner

Med gatewayen (552-00001)

Med den anslutna kontrollenheten (550-00003)

Med Remeha-lösningen för flera zoner

Ej tillgänglig

 • Utför kontroll av en eller flera zoner

 • Kontrollera och ställ in rumstemperaturen

 • Välj programläge för uppvärmning (t.ex. hemma, bortrest, semester)

 • Kontrollera och ställ in ett veckoprogram

Använd Niko Home Controls modul för uppvärmning eller kyla i flera zoner (550-00150) och tryckknappar med LED och komfortsensorer

Automatisk energibesparing

Med gatewayen (552-00001)

Med den anslutna kontrollenheten (550-00003)

Med SG-klara kontakter

 • Solläge

 • Läge för toppbelastningsutjämning

 • Solläge

 • Läge för toppbelastningsutjämning

Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Remeha-system?

Du kan (in)aktivera länken mellan Niko Home Control och ditt Remeha-system via programmeringsprogramvaran Niko Home Control.
Observera att alla enkla åtgärder och rutiner som är länkade till ditt Remeha-system också uppdateras via programmeringsprogramvaran.
Du hittar kraven och detaljerade anvisningar i programvarans manual.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.