Skip to main content
Skip table of contents

Remeha – Trådanslutning – Energi (via SG-klara kontakter)

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

Specifika elledningar krävs.Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en ansluten kontrollenhet II.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.17 eller senare).

Du behöver följande om du vill använda Niko Home Controls energisparande rutiner (t.ex. solläge eller läge för toppbelastningsutjämning):

ELLER

 • en trådlös brygga (550-00640) och

 • en smart strömställare dubbel (552-721X2) i kombination med potentialfria kontaktmoduler (t.ex. Finder 22.32.0.230.1xx0)

Den smarta dubbla strömställaren kan placeras på en DIN-skena med en modulär hållare (t.ex. Legrand 412950)

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.17 eller senare).

Du behöver följande om du vill använda Niko Home Controls energisparande rutiner (t.ex. solläge eller läge för toppbelastningsutjämning):

 • en smart strömställare dubbel (552-721X2) i kombination med potentialfria kontaktmoduler (t.ex. Finder 22.32.0.230.1xx0)

Den smarta dubbla strömställaren kan placeras på en DIN-skena med en modulär hållare (t.ex. Legrand 412950)

Logo Viessmann

Ditt partnersystem uppfyller följande krav:

 • Det är en Remeha-värmepump eller värmepanna med kontakter som är klara för smart elnät.

Partnersystemet måste konfigureras så att det tillåter användning av rätt SG-klar kontakt.


Kopplingsscheman för energisparande rutiner (med SG-klara kontakter)

Tabellen nedan visar flera alternativ för hur du kan använda Niko Home Control med ditt Remeha-system och aktivera Niko-rutiner (solläge och läge för toppbelastningsutjämning).

Inställning av Niko Home Control

Kopplingsschema

Aktivera en Niko-rutin med en partner

ett Niko Home Control-bussystem (ansluten kontrollenhet) med kopplingsaktor

Wiring diagram Bus Potential free

Vid användning av Remeha EHC-05 Neptuna PCB :

 • Anslut den smarta elnätsklara kontakten 1 till kontakten X12 – BL1 IN-kontakt (NO- och C-ingångar) på EHC-05 Neptuna PCB

 • Anslut den smarta elnätsklara kontakten 2 till kontakten X12 – BL2 IN-kontakt (NO- och C-ingångar) på EHC-05 Neptuna PCB

Vid användning av Remeha CU-HW-01 Azorra Ace PCB :

 • Anslut den smarta elnätsklara kontakten 1 till kontakten X12 D.I1-kontakt (NO- och C-ingångar) på CU-HW-01 Azorra Ace PCB

 • Anslut den smarta elnätsklara kontakten 1 till kontakten X12 D.I2-kontakt (NO- och C-ingångar) på CU-HW-01 Azorra Ace PCB


ett Niko Home Control-bussystem (ansluten kontrollenhet) med en smart strömställare dubbel

ELLER

en trådlös Niko Home Control-installation (trådlös gateway) med en smart strömställare dubbel

Wiring diagram Potential free

Inställningar för energisparande rutiner (med SG-klara kontakter)

Exempel på SG-klar programmering finns bland Niko Home Controls programmeringsexempel.

Niko-rutin

Smart elnätsklar status (SG)

Nikos utgångskontakt för smart elnät

Inställning

Solläge

Forcerat på

Smart elnätsklar kontakt 1

På (stängd)

Smart elnätsklar kontakt 2

På (stängd)

Ökad komfort

Smart elnätsklar kontakt 1

Av (öppen)

Smart elnätsklar kontakt 2

På (stängd)

Läge för toppbelastningsutjämning

Forcerat av

Smart elnätsklar kontakt 1

På (stängd)

Smart elnätsklar kontakt 2

Av (öppen)

Normalläge

Normal drift

Smart elnätsklar kontakt 1

Av (öppen)

Smart elnätsklar kontakt 2

Av (öppen)

Parametrarna i läget för toppbelastningsutjämning och solläget bör konfigureras enligt följande:

Solläge

 • Hur mycket överbliven solenergi som behövs för att aktivera enheten: 50 % av effekten hos värmepumpens kompressor

 • Minsta aktiveringstid: 1 timme

Valfritt: definiera den senaste starttiden och varaktigheten för att garantera att enheten aktiveras före de toppbelastade timmarna

Läge för toppbelastningsutjämning

 • Maximal energiförbrukning: 100 % av effekten hos värmepumpens kompressor

 • Målvärde för toppförbrukning: den maximala effektnivån som stänger av enheterna

 • Typ av läge för toppbelastningsutjämning:

  • Förutsägande (kapacitetstaxa i Flandern)

  • Direkt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.