Skip to main content
Skip table of contents

Protokoll för belysningsstyrning

Innehåll

Ett protokoll för belysningsstyrning definierar hur enheter för belysningsstyrning kommunicerar och opererar med varandra.
Niko-sortimentet innehåller trådlösa strömställare som kan styra Hue®-, EnOcean®-, Bluetooth®-, Casambi®- och Xicato®-aktiverade armaturer och lampor.
Dessutom är Niko medlem av DALI Alliance och erbjuder roterande DALI-dimmers (310-0210X) för att styra DALI-kontrollerade belysningsarmaturer, samt två DALI-2-moduler (DALI-2-broadcastmodulen och den DALI-2-adresserbara modulen) för att styra DALI-enheter via Niko Home Control.

Följande belysningsprotokoll diskuteras i det här avsnittet: 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.