Skip to main content
Skip table of contents

Färgkontroll (DALI-2)

Beskrivning

Den DALI-2-adresserbara modulen för Niko Home Control (550-00370) kan användas i belysningssystem för att styra armaturer med inställbart vitt ljus, RGB eller RGBW.
Färgkontroll i DALI-nätverk utförs vanligtvis av kontrollutrustning av enhetstyp 8 (DT8) som använder en DALI-2-adress för att ändra både ljuskällors färgutgång och ljusintensitet.
DT8-enheter är ännu inte kompatibla med Niko Home Controls DALI-2-moduler.

Färgkontroll kan dock aktiveras med Niko Home Control genom att man ansluter den DALI-2-adresserbara modulen (550-00370) till ett eller flera LED-drivdon med inställbart vitt ljus eller RGB(W) som kan konfigureras som enhetstyp 6 (DT6).
Denna typ av LED-drivdon möjliggör individuell kanalkontroll via DALI-2-adresser.
Lunatone är en återförsäljare som har sådana LED-drivdon. Klicka på länkarna nedan för att gå till Lunatones produktsidor:

Inställbart vitt ljus – konstant spänning
Inställbart vitt ljus – konstant ström
RGB – konstant spänning
RGB – konstant ström
RGBW – konstant spänning
RGBW – konstant ström

DALI-2-broadcastmodulen (550-00371) låter dig inte styra ljusintensiteten separat från färgtemperaturen eller färgvalet.
Detta beror på att båda adresserna av enhetstyp 6 (för ljusintensitet och färgkontroll) aktiveras samtidigt på grund av broadcast-principen, som anger att en signal skickas till alla adresser. 

Driftlägena Balans & Dim och Färg & Dim

Dessa DT6-LED-drivdon (som tillhandahålls av tredjepartstillverkare som Lunatone) kan använda driftläget Balans & Dim (för varianter med inställbart vitt ljus) eller Färg & Dim (för RGB(W)-varianter).
När DT6-LED-drivdonet konfigureras i ovan nämnda lägen detekterar den DALI-2-adresserbara modulen för Niko Home Control två DALI-adresser per LED-drivdon.
Använd Niko Home Controls programvara för programmering för att tilldela valfri funktion till båda DALI-2-adresserna: en för att justera ljusintensitetens nivå och en för att ställa in kanalbalansen (exempelvis färgtemperatur med ett LED-drivdon med inställbart vitt ljus och färg med RGB(W)-LED-drivdon).
Observera att Niko Home Controls programvara för programmering inte kan användas till att ändra LED-drivdonets driftläge.
Därefter länkar du DALI-adressen av enhetstyp 6 till valfri Niko Home Control-tryckknapp.

Egenskaperna Balans & Dim eller Färg & Dim med LED-drivdon från Lunatone kan aktiveras med programvaran Lunatone DALI Cockpit.

Du hittar DALI Cockpit på Lunatones webbplats: https://www.lunatone.com/en/product/dali-cockpit/

Se till att alltid använda den senaste mjukvaruversionen (version 1.38 eller nyare).


Proceduren för att ställa in egenskaperna Balans & Dim och Färg & Dim med DALI Cockpit-programvaran beror på vilken version av fast programvara som LED-drivdonet från Lunatone har.
På grund av en ändring av DALI-2-standarden har Lunatone behövt ändra sin rutin för att identifiera enhetstyp.
Detta orsakar problem med den DALI-2-adresserbara modulen om Lunatone-enhetens version av fast programvara är >4.1.X till 5.2.X.
För att undvika de här problemen kan du kontrollera Lunatone-enhetens fasta programvara via sidan med enhetsinfo i DALI Cockpit och utföra rätt konfigurationsprocedur beroende på vilken version den fasta programvaran är i:
1. LED-drivdonets fasta programvara är i version 4.6.x
2. LED-drivdonets fasta programvara är i version 5.2.x, men lägre än 5.2.70
3. LED-drivdonets fasta programvara är i en version som är lägre än 4.6.x eller lika med eller högre än 5.2.70

Den fasta programvarans version är 4.6.x

I det här fallet behöver en nedgraderingsprocedur utföras.

För att utföra nedgraderingen behöver du en aktiveringsnyckel för fast programvara, vilket du kan få genom att kontakta supportteam@lunatone.at.
Dessutom behövs en programvarufil som du hittar på www.lunatone.at/projects/niko
Nedgraderingen kräver en fil med fast programvara som finns på www.lunatone.at/projects/niko
Gå till rätt produktkategori, välj din enhet och sedan filen med fast programvara 4.X.X.
Ladda ner den här filen till din dator.
När enhetsadresseringen har utförts via DALI Cockpit-programvaran kan du påbörja nedgraderingen genom att trycka tre gånger på Firmware Ver-infon på sidan med enhetsinfo.
Bifoga den nerladdade filen för den valda enheten och tryck på Start. 

Nedgraderingsprocessen kan ta upp till 10 minuter.
Koppla inte bort USB-gränssnittet eller strömförsörjningen under nedgraderingen, eftersom detta kan leda till permanenta skador på enheten.


För att ställa in driftläget till Balans & Dim eller Färg & Dim:
> Gå till Enhetsparametrar > Driftläge
> Klicka på Ändra > Välj Balans & Dim (eller Färg & Dim – beroende på typen av LED-drivdon)
> Ställ in
> Klicka på Spara (det övre fältet)

Nu blir två DT6-enheter tillgängliga och detekteras av Niko Home Controls programvara för programmering när den skannar efter DALI-enheter.
Länka en DALI-adress till ljusintensitetens nivå och den andra till kanalbalansen (färgtemperatur eller färg). Konfigurera de här adresserna i en eller flera åtgärder med valfria Niko Home Control-tryckknappar.

Den fasta programvaran är i version 5.2.x, men lägre än 5.2.70

Om LED-drivdonets fasta programvara är i version 5.2.x (men lägre än 5.2.70) behöver en uppgraderingsprocedur utföras.
Den här uppgraderingen kräver en fil med fast programvara som du kan ladda ner på www.lunatone.at/projects/niko
Gå till rätt produktkategori, välj din enhet och sedan filen med fast programvara 5.X.X.
Ladda ner den här filen till din dator.
När enhetsadresseringen har utförts via DALI Cockpit-programvaran kan du påbörja uppgraderingen genom att trycka tre gånger på Firmware Ver-infon på sidan med enhetsinfo.
Bifoga den nerladdade filen för den valda enheten och tryck på Start.

Uppgraderingsprocessen kan ta upp till 10 minuter.
Koppla inte bort USB-gränssnittet eller strömförsörjningen under nedgraderingen, eftersom detta kan leda till permanenta skador på enheten.


För att ställa in driftläget till Balans & Dim eller Färg & Dim:
> Gå till Enhetsparametrar > Driftläge
> Klicka på Ändra > Välj Balans & Dim (eller Färg & Dim – beroende på typen av LED-drivdon)
> Ställ in
> Klicka på Spara (det övre fältet)

Nu blir två DT6-enheter tillgängliga och detekteras av Niko Home Controls programvara för programmering när den skannar efter DALI-enheter.
Länka en DALI-adress till ljusintensitetens nivå och den andra till kanalbalansen (färgtemperatur eller färg). Konfigurera de här adresserna i en eller flera åtgärder med valfria Niko Home Control-tryckknappar.

Den fasta programvaran är i en version som är lägre än 4.6.x eller lika med eller högre än 5.2.70

Följ proceduren nedan:
> Öppna DALI Cockpit-programvaran (https://www.lunatone.com/en/product/dali-cockpit)
> Välj önskat LED-drivdon från komponentlistan
> Gå till Enhetsparametrar > Driftläge
> Klicka på Ändra > Välj Balans & Dim (eller Färg & Dim – beroende på typen av LED-drivdon)
> Ställ in
> Klicka på Spara (det övre fältet)

Nu blir två DT6-enheter tillgängliga och detekteras av Niko Home Controls programvara för programmering när den skannar efter DALI-enheter.
Länka en DALI-adress till ljusintensitetens nivå och den andra till kanalbalansen (färgtemperatur eller färg). Konfigurera de här adresserna i en eller flera åtgärder med valfria Niko Home Control-tryckknappar.


Kontakta Lunatones supportteam om du behöver hjälp:
supportteam@lunatone.com +43 699/ 120 26 403JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.