Skip to main content
Skip table of contents

Mennekes och Niko Home Control

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Med Niko Home Control kan du ladda din bil så effektivt som möjligt i ett av följande lägen: 

 • Solläge

 • Normalläge

 • Stopp/paus-läge

 • Smart läge (kommer snart

 • Boost-läge (kommer snart)

Följande funktioner stöds när du laddar din bil med Niko Home Control:

 • Belastningsbalansering (innebär att bilens laddningsström anpassas automatiskt som skydd mot överbelastning)

 • Kontrollera din toppförbrukning via läget för toppbelastningsutjämning
  (innebär att dina enheter stängs av tillfälligt när du har uppnått månadens toppförbrukningsmål. De sätts igång igen när din energiförbrukning har gått ner. Den här funktionen är särskilt användbar om din nettotaxa för el är kapacitetsbaserad)

 • Integrering av flera laddningsanslutningar för elfordon (kommer snart)


               


Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har anslutit båda systemen till samma hemnätverk.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

Den centrala energiförbrukningen i ditt hem ska mätas.
Om du har en digital mätare med en P1-port kan du använda din trådlösa brygga (550-00640) för att hålla koll på energianvändningen hemma.
Du kan också använda en elmätare (550-00801 eller 550-00803) eller den trådlösa mätaren (552-00803) med klämmor.
Du behöver ha en trådlös brygga om du vill använda den trådlösa mätaren.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsvaran (version 2.19 eller senare).

Den centrala energiförbrukningen i ditt hem ska mätas.
Om du har en digital mätare med en P1-port kan du ansluta den direkt till den trådlösa gatewayen för att hålla koll på energianvändningen hemma.
Du kan också använda den trådlösa mätaren (552-00803) med klämmor.

 • Du har Mennekes laddningsstation AMEDIO Professional, AMTRON Professional eller AMTRON Charge Control

 • Den har den senaste programvaran (version 5.22 eller senare)

 • Din laddningsstation måste vara aktiv och konfigurerad med Mennekes konfigurationsverktyg för att garantera korrekt drift.

 • Din laddningsstation måste vara ansluten till samma lokala nätverk som din Niko Home Control-installation

 • Modbus TCP-servern för energihanteringssystem måste vara aktiverad. Observera att funktionen ”Inställt register” INTE får vara inställd på ”Phoenix” eller ”TQ-DM100”.

 • EEBus för att upptäcka nätverk är aktiverad

Hur gör du för att ansluta (och koppla bort) Niko Home Control och din Mennekes EV-laddningsstation?

Du kan (in)aktivera länken mellan Niko Home Control och din Mennekes-laddningsstation via Niko Home Controls programmeringsvara.
Observera att alla enkla åtgärder och rutiner som är länkade till din Mennekes EV-laddningsstation också uppdateras via programmeringsvaran.
Kraven och detaljerade anvisningar finns i programvarans manual.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.