Skip to main content
Skip table of contents

Felsökning av Danfoss Icon Zigbee-modulen


När du använder Niko Home-appen

Problem

Föreslagen lösning

Orsak

Under parkopplingen är LED-beteendet på Danfoss Zigbee-modulen 5x

följt av
.

Genomför en fabriksåterställning av Danfoss Zigbee-modulen och starta om hela konfigurationsprocessen.

Zigbee-parkopplingen avbröts.

Under parkopplingen förblir lysdioden på Danfoss Zigbee-modulen släckt.

Starta konfigurationsprocessen i Niko Home-appen innan du parkopplar Danfoss Zigbee-modulen med den trådlösa gatewayen.

Konfigurationsprocessen har inte startat.

Under parkopplingen är LED-beteendet på Danfoss Zigbee-modulen

 i 3 min, 5 x 
.

 1. Stäng konfigurationsskärmen i Niko Home-appen.

 2. Kontrollera avståndet mellan modulen och den trådlösa gatewayen.

  1. Utför ett pingtest.

  2. Placera enheterna närmare varandra.

  3. Lägg till en Zigbee-repeater

 3. Om problemet inte är löst ska du kontakta din HVAC-installatör för att byta ut modulen.

 4. När problemet är löst ska du starta om konfigurationsprocessen.

Danfoss Zigbee-modulen och den trådlösa gatewayen ligger utanför räckvidden. Räckvidden inomhus är ±10 m för Zigbee-enheter. För mer information, se Zigbee-nätverksprincipen.

Under parkopplingen är LED-beteendet på Danfoss Zigbee-modulen

 2 gånger/s i 30 s, 5 x 

 1. Stäng konfigurationsskärmen i Niko Home-appen.

 2. Kontrollera om den trådlösa gatewayen är påslagen. Om inte, slå på enheten.

 3. Genomför en fabriksåterställning av Danfoss Zigbee-modulen.

 4. Kontrollera avståndet mellan modulen och den trådlösa gatewayen.

  1. Utför ett pingtest.

  2. Placera enheterna närmare varandra.

  3. Lägg till en Zigbee-repeater

 5. När problemet är löst ska du starta om konfigurationsprocessen.

Zigbee-parkoppling startade men misslyckades.

Av någon anledning avbröt du konfigurationsprocessen efter parkopplingen av Danfoss Zigbee-modulen och den trådlösa gatewayen. LED-beteendet är

i 30 s, följt
av och slutligen
.

Fortsätt med processen när som helst genom att öppna konfigurationsskärmarna i Niko Home-appen på nytt.

Manuellt avbrott av konfigurationsprocessen.


När du använder Niko Home Control-programmeringsprogramvaran

Problem

Föreslagen lösning

Orsak

Under parkopplingen är LED-beteendet på Danfoss Zigbee-modulen 5x

följt av
.

Genomför en fabriksåterställning av Danfoss Zigbee-modulen och starta om hela adresseringsprocessen.

Zigbee-parkopplingen avbröts.

Under parkopplingen förblir lysdioden på Danfoss Zigbee-modulen släckt.

Starta adresseringsprocessen i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran innan du parkopplar Danfoss Zigbee-modulen med den trådlösa gatewayen.


Under parkopplingen är LED-beteendet på Danfoss Zigbee-modulen

 i 3 min, 5 x 
.

 1. Stäng översiktsfönstret Adressera i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

 2. Kontrollera avståndet mellan modulen och den trådlösa gatewayen.

  1. Utför ett pingtest.

  2. Placera enheterna närmare varandra.

  3. Lägg till en Zigbee-repeater

 3. Om problemet inte är löst ska du kontakta din HVAC-installatör för att byta ut modulen.

 4. När problemet är löst ska du starta om adresseringsprocessen.

Danfoss Zigbee-modulen och den trådlösa gatewayen ligger utanför räckvidden.Räckvidden inomhus är ±10 m för Zigbee-enheter. För mer information, se Zigbee-nätverksprincipen.

Under parkopplingen är LED-beteendet på Danfoss Zigbee-modulen

 2 gånger/s i 30 s, 5 x 

 1. Stäng översiktsfönstret Adressera i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

 2. Kontrollera om den trådlösa gatewayen är påslagen. Om inte, slå på enheten.

 3. Genomför en fabriksåterställning av Danfoss Zigbee-modulen.

 4. Kontrollera avståndet mellan modulen och den trådlösa gatewayen.

  1. Utför ett pingtest.

  2. Placera enheterna närmare varandra.

  3. Lägg till en Zigbee-repeater

 5. När problemet är löst ska du starta om adresseringsprocessen.

Zigbee-parkoppling startade men misslyckades.

Av någon anledning avbröt du konfigurationsprocessen efter parkopplingen av Danfoss Zigbee-modulen. LED-beteendet är

i 30 s, följt
av och slutligen
.

Fortsätt med processen när som helst genom att öppna översiktsfönstret Adressera - Kontroller och enheter i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran på nytt.

Manuellt avbrott av konfigurationsprocessen.

Du startade adresseringsprocessen men glömde att skapa de generiska uppvärmningsenheterna i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

 1. Avbryt adresseringsprocessen.

 2. Skapa enheten i översiktsfönstret Skapa.

 3. Starta om adresseringsprocessen. Det är inte nödvändigt att parkoppla Danfoss-modulen och den trådlösa gatewayen.


Du adresserade fel termostat till den generiska uppvärmningsenheten i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

 1. Klicka på krysset bredvid enheten i det högra fältet i översiktsfönstret Adressera (Kontroller och enheter) för att radera enheten.

 2. Klicka på plustecknet för enheten på planritningen.

 3. Ändra börvärdestemperaturen på termostaten.Utföra ett pingtest

Ett pingtest kan endast utföras när Danfoss Zigbee-modulen redan har parkopplats med den trådlösa gatewayen. Om detta ännu inte har hänt startar parkopplingen automatiskt när du utför pingtestet.Tryck kort på knappen

Pingtestet är OK när:

 1. Lysdioden blinkar grönt.

 2. Lysdioden lyser kontinuerligt grönt i 3 min.

 3. Lysdioden är släckt.

Pingtestet är inte OK när:

 1. Lysdioden blinkar grönt.

 2. Lysdioden blinkar rött 5 gånger.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.