Skip to main content
Skip table of contents

Easee och Niko Home Control

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Med Niko Home Control kan du ladda din bil så effektivt som möjligt i ett av följande lägen:

 • Solläge

 • Normalläge

 • Stopp/paus-läge

 • Smart läge (kommer snart)

 • Boost-läge (kommer snart)

Följande funktioner stöds när du laddar din bil med Niko Home Control:

 • Belastningsbalansering (innebär att bilens laddningsström anpassas automatiskt som skydd mot överbelastning)

 • Kontrollera din toppförbrukning via läget för toppbelastningsutjämning
  (innebär att dina enheter stängs av tillfälligt när du har uppnått månadens toppförbrukningsmål. De sätts igång igen när din energiförbrukning har gått ner. Den här funktionen är särskilt användbar om din nettotaxa för el är kapacitetsbaserad)

 • Kontrollera flera laddningsstationer/anslutningar för elfordon i en enda Niko Home Control-installation (kommer snart)


Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har anslutit Niko Home Control till hemnätverket.

 • Du har anslutit Easee-laddaren till internet.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en ansluten kontrollenhet II.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.20 eller senare).

Den centrala energiförbrukningen i ditt hem ska mätas.
Om du har en digital mätare med en P1-port kan du använda din trådlösa brygga (550-00640) för att hålla koll på energianvändningen hemma.
Du kan också använda en elmätare (550-00801 eller 550-00803) eller den trådlösa mätaren (552-00803) med klämmor.
Du behöver ha en trådlös brygga om du vill använda den trådlösa mätaren.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.20 eller senare).

Den centrala energiförbrukningen i ditt hem ska mätas.
Om du har en digital mätare med en P1-port kan du ansluta den direkt till den trådlösa gatewayen för att hålla koll på energianvändningen hemma.
Du kan också använda den trådlösa mätaren (552-00803) med klämmor.

Easee Logo Trademark - Black-01.png

 • Du har en Easee-laddare

 • Du har ett användarkonto för Easee-appen

 • Din Easee-laddare är aktiv och måste vara konfigurerad via Easee-konfigurationsverktygen för att garantera korrekt drift.

 • Din Easee-laddare är ansluten till internet (via ditt hemnätverk eller ett mobilt nätverk).

 • Observera att din Easee-laddare inte kan vara utrustad med tillägget Equalizer för belastningsbalansering, eftersom Niko Home Control optimerar din energiförbrukning.


Hur gör du för att ansluta (och koppla bort) Niko Home Control och din Easee-laddningsstation?

Du kan (in)aktivera länken mellan Niko Home Control och din Easee-laddningsstation via Niko Home Controls programmeringsvara.
Observera att alla enkla åtgärder och rutiner som är länkade till din Easee-laddningsstation också uppdateras via programmeringsvaran.
Mer information om kraven och detaljerade anvisningar finns i programvarans manual.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.