Skip to main content
Skip table of contents

Danfoss Icon och Niko Home Control

Parkoppling, konfigurering och adressering

Du måste länka (parkoppla) din Danfoss IconTM Zigbee®-modul och din trådlösa gateway. Du måste lägga till din(a) Danfos Icon-termostat(er) i din Niko Home Control-installation. Gör det genom att använda Niko Home-appen (konfigurering) eller Niko Home Control-programmeringsprogramvaran (adressering).


Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Danfoss Icon-system kan du göra följande:

 • Kontrollera och reglera rumstemperaturen (omgivnings- och börvärdestemperatur)

 • Kontrollera och reglera flera rum individuellt

 • Kontrollera och välja programläge (hemma, borta, semester eller automatisk)

 • Kontrollera värmedriftläget (kylning, uppvärmning)

 • Konfigurera ett veckoprogram per rum

Danfoss Icon-funktionerna visas automatiskt i dina Niko Home Control-appar och på dina pekskärmar efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. Dessa funktioner kan också kombineras i rutiner/åtgärder för att styra flera funktioner på samma gång genom en enkel knapptryckning (t.ex. släcka all belysning och sänka börvärdestemperaturen genom att trycka på gå hemifrån-knappen).

 • Tillgängliga funktioner i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Danfoss Icon-systemet.

 • Danfoss Icon-appen är inte tillgänglig vid anslutning till Niko Home Control.


Vad behöver du?


I korthet

Extra uppgifter

Allmänt

Inga ytterligare elledningar behövs.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.12 eller senare).

 • Den har en aktiv internetanslutning.

 • Den är registrerad och du har din e-postadress och ditt lösenord till hands.

 • Om du vill använda Danfoss Icon-funktionerna i kombination med Niko Home Control-åtgärder måste dessa åtgärder programmeras med programmeringsprogramvaran för Niko Home Control innan länken aktiveras.

Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.

Ditt Danfoss Icon-system uppfyller följande krav:

 • Det har en trådlös eller 24 V kabelansluten Danfoss Master-kontrollenhet (088U1141-....1148) för hydronisk golvvärme och flerrumssystem.

 • Det har en Danfoss Icon Zigbee-modul (088U1130). Modulen monteras i närheten av din Danfoss Icon Master-kontrollenhet. Kontrollenheten och modulen ansluts via en kabel.

 • Du behöver en Danfoss Icon Zigbee-modul för varje Danfoss Icon-system i din installation.


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Danfoss Icon-system?

Du aktiverar länken mellan båda systemen med hjälp av Niko Home-appen eller Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.


Hur avaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och Danfoss Icon-systemet?

Du avaktiverar länken mellan båda systemen genom att genomföra en fabriksåterställning på Danfoss Icon Zigbee-modulen.

När du har avaktiverat länken händer följande:

 • Danfoss Icon-funktionerna försvinner från dina Niko Home Control-appar, pekskärmar och Digital black-enheter.

 • Om Danfoss Icon-funktioner används i Niko Home Control-åtgärder kommer dessa funktioner inte längre att utföras.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.