Skip to main content
Skip table of contents

Programlägen i Danfoss Icon-termostaten

Danfoss IconTM-termostaten har stöd för olika programlägen för värmesystemet: hemma, borta, semester eller automatisk.

Niko Home Control använder samma programlägen:

  • Hemma: en fast börvärdestemperatur (såsom anges i Niko Home-appen) används. Definierade scheman åsidosätts.
  • Borta: en fast börvärdestemperatur (såsom anges i Niko Home-appen) används. Definierade scheman och Danfoss-kylningsinställningar åsidosätts.
  • Semester: börvärdestemperaturen är inställd på 16°. Danfoss-kylningsfunktioner åsidosätts.
  • Schema (automatisk): termostaten ändrar börvärdestemperaturen enligt veckoprogrammet som definieras i Niko Home-appen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.