Skip to main content
Skip table of contents

Casambi®

Beskrivning

Casambi® är en mesh-baserad trådlös Bluetooth Low Energy (BLE)-teknik som används i produkter för belysning och belysningsstyrning.
Casambi-portföljen består av sex mesh-baserade Bluetooth Low Energy (BLE)-enheter för belysningsstyrning som kan monteras i en traditionell armatur och göra den smart.
En av dessa enheter är en DALI-kontrollenhet (CBU-DCS) som går att styra via Bluetooth®.

Du kan integrera ett eller flera trådlösa Casambi®-nätverk i Niko Home Control-ekosystemet via en CBU-DCS i kombination med den adresserbara Niko Home Control DALI-2-modulen (550-00370) eller Niko Home Control DALI-2-broadcastmodulen (550-00371).

Vad behöver du?

Adresserbar Niko Home Control DALI-2-modul (550-00370) eller Niko Home Control DALI-2 broadcastmodul (550-00371)

Niko Home Control-programvara för programmering

Casambi® DALI-gateway (CBU-DCS)

Casambi®-app

eller

   

Kompatibla enheter:
iPhone 4S eller senare
iPad 3 eller senare
iPod Touch 5th gen eller senare
Android 4.4 KitKat eller senare enheter som producerats efter 2013 och har fullt BT 4.0-stöd

Casambi®-konceptdiagram och allmänna riktlinjer

 • Den trådlösa DALI-kontrollenheten Casambi® (CBU-DCS) fungerar som en gateway mellan de trådlösa mesh-noderna i ett Casambi-nätverk och ett DALI-nätverk

 • Det maximala antalet Casambi-aktiverade armaturer och kontrollenheter är samma som för ett DALI-nätverk (utan CBU-DCS)

 • CBU-DCS har en passiv bryggfunktion, vilket betyder att den inte använder en DALI-adress

 • Casambi® Evolution-programvara krävs för att använda CBU-DCS

 • Konfiguration av Casambi®-enheter och CBU-DCS görs med Casambi®-appen (se kapitlet om Konfiguration för mer detaljerad information).

Användning

Följande fem användningsexempel illustrerar hur man använder Niko Home Control DALI-2-modulerna med Casambi®:

Exempel 1: utöka ett befintligt DALI-nätverk med ett trådlöst Casambi®-nätverk

Ett befintligt trådbundet DALI-nätverk som är länkat till Niko Home Control via den adresserbara Niko Home Control DALI-2-modulen kan utökas med ett trådlöst Casambi®-nätverk. 

Det maximala antalet Casambi-aktiverade armaturer och kontrollenheter är samma som för ett DALI-nätverk (utan CBU-DCS): 64 enheter per Niko Home Control DALI-kanal eller 64 + 64 enheter per Niko Home Control DALI-2-modul.
Observera att Nikos Bluetooth®-dimmerbrytare (ref. 360-21001) också är kompatibel med Casambi®-nätverket.

Exempel 2: styr en begränsad del av ett trådlöst Casambi®-nätverk via en adresserbar Niko Home Control DALI-2-modul

En del av ett större trådlöst Casambi®-nätverk kan styras via den adresserbara Niko Home Control DALI-2-modulen (550-00370) och Casambi CBU-DCS.

Det maximala antalet Casambi-aktiverade armaturer och kontrollenheter är samma som för ett DALI-nätverk (utan CBU-DCS): 64 enheter per Niko Home Control DALI-kanal eller 64 + 64 enheter per Niko Home Control DALI-2-modul.
Observera att Nikos Bluetooth®-dimmerbrytare (ref. 360-21001) också är kompatibel med Casambi®-nätverket.

Exempel 3: styr ett omfattande trådlöst Casambi®-nätverk via en adresserbar Niko Home Control DALI-2-modul

Ett mer omfattande trådlöst Casambi®-nätverk (maxantalet anges bredvid linjeritningen nedan) kan styras av den adresserbara Niko Home Control DALI-2-modulen (550-00370) i kombination med flera Casambi CBU-DCS-kontrollenheter.
Varje Niko Home Control DALI-2-modul har två kanaler som kan styra upp till 64 enheter per kanal (max. 128 enheter per Niko Home Control DALI-2-modul).
Ett Casambi® Evolution-nätverk kan innehålla max. 250 enheter.

Det maximala antalet Casambi-aktiverade armaturer och ingångar är samma som för ett DALI-nätverk (utan CBU-DCS):
- 64 enheter för en Niko Home Control DALI-2-kanal
- 64 + 64 enheter för två Niko Home Control DALI-2-kanaler (en modul)
- 64 + 64 + 64 enheter för tre Niko Home Control DALI-2-kanaler (två moduler)
- 64 + 64 + 64 + 58 enheter med fyra Niko Home Control DALI-2-kanaler (två moduler)

Exempel 4: styr ett omfattande trådlöst Casambi®-nätverk via Niko Home Control DALI-2-broadcastmodulen

Ett mer omfattande trådlöst Casambi®-nätverk (maxantalet anges bredvid linjeritningen nedan) kan styras av DALI-2-broadcastmodulen (550-00371) i kombination med Casambi CBU-DCS.
Upp till 249 Casambi®-armaturer kan styras med en CBU-DCS.

Upp till 250 enheter (249 armaturer och CBU-DCS) kan styras i ett Casambi Evolution-nätverk

Exempel 5: styr flera trådlösa Casambi®-nätverk via en adresserbar Niko Home Control DALI-2-modul (550-00370) och Casambi CBU-DCS

Det maximala antalet Casambi-aktiverade armaturer och kontrollenheter är samma som för ett DALI-nätverk (utan CBU-DCS): 64 enheter per Niko Home Control DALI-kanal eller 64 + 64 enheter per Niko Home Control DALI-2-modul. Observera att Nikos Bluetooth®-dimmerbrytare (ref. 360-21001) också är kompatibel med Casambi®-nätverket.


Kopplingsschema
Casambi använder mesh-nätverks
teknik. Varje CBU-DCS agerar
därför också som en repeater.
Längre räckvidder kan uppnås 
om man använder flera Casambi-enheter.

Kompatibla enheter:
iPhone 4S eller senare
iPad 3 eller senare
iPod Touch 5th gen eller senare
Android 4.4 KitKat eller senare enheter som producerats efter 2013 och har fullt BT 4.0-stöd

Konfiguration

 1. Skapa ett Casambi®-nätverk med Casambi®-appen och parkoppla alla enheter, inklusive CBU-DCS

 2. Konfigurera Casambi® DALI-gatewayen i Casambi®-appen

  1. Definiera kontrollomfattningen för de kommandon som skickas från Niko Home Control DALI-2-nätverket
   1. Kontrollomfattning: definierar vilka enheter från Casambi®-nätverket som skickar information via DALI-gatewayen till Niko Home Control DALI-2-nätverket. Standardinställning = Alla armaturer

   2. Kontrollomfattningen kan också begränsas till en enskild scen med bara de armaturer som styrs av Niko Home Control DALI-2-installationen.
    En ”scen” innebär att armaturerna grupperas så att de kan tilldelas en specifik DALI-gateway

   3. Aktivera Exportera sensorer och Exportera strömställare för att ett DALI-nätverk ska kunna upptäcka sensorer och tryckknappar. Niko Home Control DALI-2-modulerna stöder dock inte ännu del 301, 303 eller 304 (av den internationella DALI-standarden IEC 62386). Exportera sensorer och Exportera strömställare måste därmed inaktiveras.

  2. Definiera kontrollprioriteringarna för de kommandon som skickas från Niko Home Control DALI-2-nätverket

   1. Högre än manuell: den här inställningen förhindrar att Casambi®-nätverket styr Casambi®-enheter. Istället styrs de av Niko Home Control DALI-2-modulen

   2. Manuell (standard): tillåter styrning av Niko Home Control DALI-2-modulen och Casambi®

   3. Högre än automatisering: låter Niko Home Control DALI-2-modulens programvara styra automatiserad belysning, men inte sådan som styrs manuellt av Casambi®

   4. Automatisering av lägsta prioritet: Niko Home Control DALI-2-modulen styr bara belysning på den lägsta automatiseringsnivån. All styrning från Casambi® åsidosätter dimringsnivåer

 3. Konfigurera Niko Home Control DALI-2-installationen via Niko Home Control-programvaran för programmering (DALI-skanning och konfiguration)


Se även: 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.