Skip to main content
Skip table of contents

Växlingsfunktion

En växlingsfunktion gör det möjligt att länka två enkla åtgärder och/eller rutiner till en knapp. En logik avgör vilken åtgärd som utförs när du trycker på knappen.

Symbolen för kontrollen visas då med ett "S" på ritytan.

När du skapar en enkel åtgärd eller en rutin för kontrollen kommer du att se följande knappar:

  • (normal) kontroll med växling inaktiverad
  • kontroll med växling aktiverad.

Använd en logik för att definiera när kontrollen måste följa det normala beteendet respektive växlingsbeteendet. 

Läs även "Menyn Skapa - Växlingsfunktion".

Exempel:

Om du trycker på lampknappen i vardagsrummet på dagen aktiveras motsvarande belysningskrets med 100 %.

Om du trycker på lampknappen i vardagsrummet på natten aktiveras motsvarande belysningskrets med 30 %.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.