Skip to main content
Skip table of contents

Vad är tidsscheman?

Tidsscheman är ett tydligt sätt att automatisera logiker baserade på tid. Du kan till exempel få en logik att äga rum vid samma tidpunkt varje dag, eller ställa in ett vecko/helg/månads/årsprogram. Du kan använda månadsscheman för att automatisera logiker i olika perioder, till exempel vinterperioden (lampor är tända längre, mer uppvärmning) och sommarperioden (lampor är inte tända lika mycket, temperaturen i poolen kan sänkas).

Du kan skapa och hantera ett tidsschema, men åtgärder utförs endast när du använder tidsschemat i en Logik.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.