Skip to main content
Skip table of contents

Vad är en kontroll eller en enhet?

En kontroll är en ingång och en enhet är en utgång i Niko Home Control-installationen. Du kan placera kontroller och enheter i rum på ritytan. Du kan använda dessa för att skapa åtgärder. Varje kontroll eller enhet har sina egna specifika parametrar.

Kategorier

Kontroller och enheter är indelade i kategorier.

Dessa kategorier och tillgängliga kontroller och enheter varierar beroende på din installationstyp.

Tabellen nedan visar kategorierna och vissa exempel.

KategoriExempel på kontroll eller enhet
vanliga kontrollerEnkel tryckknapp
specifika kontrollerDubbel dimmerkontroll
display-kontrollereko-display
anslutna kontrollersmart enkel strömställare
sensorer inomhusrörelsedetektor
på/av-enheterbelysningskrets till/från
variabla ljusenheterdimbar belysningskrets 
ventilationanalog utgång 0-10 V använd för ventilation
öppna/stäng-enheterjalusi
Värme-/kylenhetercirkulationspump
åtkomstkontrollvideodörrstation
användarenheterBose-högtalare

Parametrar

Varje kontroll eller enhet har sina egna specifika parametrar.

Tabellen nedan visar några exempel på kontroller och enheter med motsvarande parametrar.

Kontroll eller enhetParametrar
vanlig kontrollställ in driftläge
dimbar belysningskretsarbeta med eller utan ett dimmerminne
jalusiställ in körtid
ventilationssystem ställ in ökningstid
analog utgång 0-10 V använd för ventilationutspänning för låg, medelhög och hög hastighet
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.