Skip to main content
Skip table of contents

Ta bort en modul

Utgångspunkt

Procedur

  1. Klicka på modulen som ska tas bort.
    Resultat:
    Panelen Redigera modul öppnas och visar namnet på modulen och alla länkade enheter.
  2. Klicka på knappen Ta bort modul.
  3. Klicka på knappen Ta bort för att bekräfta åtgärden.

Använd knapparna i urvalsfältet längst ner för att:

  • visa alla centraler
  • visa en central
  • visa moduler.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.