Skip to main content
Skip table of contents

Ta bort en enkel åtgärd

Utgångspunkt

 • Ditt projekt består av minst en enkel åtgärd.
 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Enkel åtgärd.
 2. Klicka på symbolen för den enkla åtgärden du vill ta bort.
  Resultat:
  Panelen Enkel åtgärd öppnas och visar:
  • den enkla åtgärdens namn,
  • en översikt av alla kontroller och enheter som är länkade till den och deras beteende och parametrar.
 3. Klicka på knappen Ta bort enkel åtgärd.
 4. Klicka på knappen Ta bort för att bekräfta åtgärden.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.